Een kerk bestaat uit een gemeente. Die gemeente kijkt naar elkaar om. Naar elkaar omkijken is de kern van de kerk. Denk aan het werk van de diaconie, activiteiten voor de jeugd en alle kerkgroepen die zich inzetten voor een zinvolle en saamhorige gemeente.
Dit alles wordt bekostigd met uw bijdrage aan Actie Kerkbalans. Wij zijn u daar dankbaar voor.

Onze interim-predikant Marcel Zijlstra heeft zijn taken in onze gemeente als volgt verwoord:
“Ik hoop met de kerkenraad en (jo)u verder te werken aan een concreet vitaal en aantrekkelijk toekomstperspectief voor de gemeente. In dat kader is al heel wat voorwerk gedaan. Samen gestalte geven aan KRIMPDat is Kenmerkende Rijkdom (mensen, visies, ideeën, activiteiten en middelen) die we kunnen Inzetten Met Plezier. Een mooie en inspirerende uitdaging.” 

Dit jaar wordt een extra beroep op u gedaan.

In 2021 wordt er namelijk een nieuwe predikant beroepen. Met de huidige dalende inkomsten uit Actie Kerkbalans is het mogelijk om voor 50% een predikant aan te trekken. Wanneer we deze daling kunnen ombuigen naar een stijging, is een predikant voor 60% of meer wellicht mogelijk.

 

Actie Kerkbalans in coronatijd  

U ontvangt eerdaags de envelop met informatie bij u in de bus. Het ophalen van de envelop met uw toezegging voor 2021 gaat dit jaar i.v.m. corona als volgt.
De loper geeft een van de 3 opties aan:

  • De loper haalt zelf de antwoordenvelop weer op – met inachtneming van gepaste afstand – op een aangegeven tijd
  • De loper vraagt u de antwoordenvelop bij hem/haar in de bus te deponeren
  • De loper vraagt u de antwoordenvelop per post gefrankeerd (op eigen kosten) op te sturen naar Aktie Kerkbalans, Pastoor van Doornstraat 48, 5401 ZD  Uden.

We zien de toezeggingen met bijzondere belangstelling tegemoet!

 

Periodieke gift

Er is ook een mogelijkheid om meer bij te dragen zonder dat u meer gaat betalen. Dit kan door middel van een zgn. “Periodieke Gift”.
Uitleg hierover vindt u in brochure ‘Voor hetzelfde geld geeft u meer’ hieronder.
Door mee te doen met de periodieke gift helpt u mee de inkomsten van de kerk te verhogen en het beroepen van een 60 of 70% predikant mogelijk te maken..

Share This