Geef vandaag voor de kerk van morgen

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen we mee aan Actie Kerkbalans.

Voor ieder van ons is de Protestantse gemeente in Uden-Veghel op een of andere manier van waarde; verdieping van het geloof, inspirerende diensten, een gastvrije kerk, een zorgzame gemeenschap. Samen zorgen we hiervoor en dragen we daar aan bij.

Ook in 2022 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. We hopen van harte dat je de kerk wilt blijven steunen. Misschien wil je je vrijwillige bijdrage dit jaar verhogen, bijvoorbeeld met  € 10 per maand? Dat zou mooi zijn.
Er is ook een mogelijkheid om meer bij te dragen zonder dat je meer gaat betalen. Dit kan via een Periodieke Gift (zie onder), waardoor je de fiscus laat meebetalen!
Maar we zijn natuurlijk blij met iedere bijdrage.

Dankzij jullie vrijwillige bijdragen in 2021 is het bijvoorbeeld mogelijk geworden een nieuwe predikant voor 70% te beroepen!

Vanaf zaterdag 15 januari gaan de vrijwilligers in onze gemeente op pad om de Aktie Kerkbalans envelop met daarin de uitnodiging voor je bijdrage bij jou persoonlijk af te geven. Of je vindt de envelop op de mat. We komen je antwoord later die week weer ophalen.

Heb je nog vragen over Actie Kerkbalans? Stuur ons dan een email: kerkbalans@sowkerk-uv.nl.
Dit email adres is het vertrouwelijke, digitale kanaal voor al je vragen en opmerkingen over je vrijwillige bijdrage.

Namens het College van Kerkrentmeesters (CvK),
Dettie van Ginkel 


Er is ook een mogelijkheid om meer bij te dragen zonder dat u meer gaat betalen. 

Periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer – laat de fiscus meebetalen!

Hoe werkt dat?
U doet uw jaarlijkse bijdrage in de vorm van een “periodieke gift”. U draagt dan gedurende vijf jaar jaarlijks eenzelfde bedrag bij middels een overeenkomst van de belastingdienst.
Het voordeel is dat u uw bijdrage jaarlijks volledig mag aftrekken van uw belastingaangifte: er is dan geen drempel meer van toepassing en krijgt u meer terug dan bij een gewone gift. Met de schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. Dit voordeel kunt ten goede laten komen aan de kerk. Zo laat u de fiscus mee betalen!

Wat moet u hiervoor doen?
U heeft 2 (bijna identieke) formulieren van de belastingdienst nodig. Deze kunt u hier downloaden of opvragen bij kerkbalans@sowkerk-uv.nl.
U vult in en ondertekent deze: 1x voor de schenker (uzelf) en 1x voor de ontvanger (de kerk). Deze levert u in bij de kerkrentmeester (kerkbalans@sowkerk-uv.nl). Wij ondertekenen ook beide formulieren en u krijgt dan het formulier voor de schenker terug. Dit formulier moet u goed bewaren en op verzoek van de belastingdienst tonen.

Het ingevulde bedrag kunt u niet wijzigen en de overeenkomst kunt u niet tussentijds beëindigen. Uitzonderingen hierop zijn bij overlijden partner, bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk faillissement of als u door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht komt.

Share This