In Uden wordt momenteel gewerkt aan de oprichting van een coördinerende Adviesraad Sociaal Domein. Hierin zitten de WMO-raad, Drempels Weg Uden (DWU), Platform Minima Uden (PMU) en de Lokale Senioren Verenigingen – Uden (LSV-Uden).

De LSV Uden is een samenwerkingsverband tussen de Seniorenbonden in Uden, nl. Seniorenbelang Uden,  KBO–Volkel,  KBO–Odiliapeel en PCOB afd. Uden.

De doelstelling van de Adviesraad Sociaal Domein is om vanuit het collectief perspectief de gemeente zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren in het te voeren beleid, waarbij de inwoners zoveel mogelijk worden betrokken en de participatie en zelfredzaamheid bevorderd worden. De adviesraad heeft een signalerende, evaluerende en creërende functie.

Van onze achterban hebben  we de benodigde input nodig over zaken die beter kunnen en/of geregeld zouden moeten worden. We willen eenieder bij de zaken betrekken om zoveel mogelijk invloed op het beleid te hebben. Dus pak deze mogelijkheid met beide handen aan!!! Zaken, die zeker aandacht verdienen zijn: Armoede, Eenzaamheid en Dementie. Dit lijken grote problemen te worden, mede door de vergrijzing. Laten we zo wijs zijn om daar op voorhand op in te spelen en beleid te ontwikkelen. Dit kunnen we alleen door samenwerking te bewerkstelligen.

Op dinsdagmiddag 23 oktober zal Harry de Wind als deskundige uitleg komt geven over dit sociaal domein. Plaats: Samen op Weg kerk in Uden, tijd: 14.00 uur.

Voor meer informatie of reacties neem je contact op met Harry de Wind of Neeltje Hoogstad.

Abonneer je!

Abonneer je op de laatste berichten en krijg deze automatisch per e-mail toegestuurd!

Volg ons

Share This