Alles komt goed?

Beste kinderen, jongeren en alle andere belangstellende gemeenteleden,

Door de corona-maatregelen hebben we elkaar de afgelopen maanden weinig kunnen ontmoeten. Nu is daar gelukkig weer ruimte voor! Het Team Jeugd wil daarom een activiteit organiseren voor de kinderen en jongeren en nodigt ook hun ouders en andere gemeenteleden van harte uit om een steentje bij te dragen. Samen is altijd beter dan alleen!

Het thema “Alles komt goed” van de 40-dagentijd campagne van Kerk in Actie heeft een vraagteken gekregen. In deze tijd zijn we allemaal bezig met vragen over de vreselijke situatie in Oekraïne. Denken jullie ook: wat kan ik doen, wat kunnen wij doen?

Op Palmpasen zondag 10 april kunnen jullie na de kerkdienst in actie komen! Er zijn verschillende activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen: creatief, meditatief en actief. Je mag zelf een keuze maken, of je mag van alles wat meemaken. Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten vragen we een vrijwillige bijdrage, die we doneren aan Kerk in Actie – Oekraïne.

Alles wat we op die dag maken gaat naar vluchtelingen in onze gemeenten. Op deze manier kunnen we hen vanuit de kerk een mooie Paasgroet geven en een hart onder de riem steken.

GOD IS OVERAL!
бог є всюди

GEEF VREDE HEER, GEEF VREDE!
дай мир Господи дай мир

Jij, u, jullie doen toch ook mee?
Opgeven graag voor 3 april per mail, bij Linda.

De middag wordt rond 13.00 uur afgesloten met een lekker broodje.

Denk aan de vrijwillige bijdrage op 10 april.

Namens Team Jeugd,
Linda Kuijpers en Eline van Willigen 

 

Share This