Bericht van overlijden


Op 3 december overleed Cor van Loy, in de leeftijd van 88 jaar.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op maandag 9 december om 14.00 uur in de Pater Bergsmazaal van Zorgcentrum Compostella in Zeeland.

Aansluitend zal Cor naar zijn laatste rustplaats worden gebracht.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op zondag 8 december.
Nadere informatie vind je in de rouwkaart.

We wensen zijn vrouw, kinderen,  kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods Nabijheid toe.

 

Share This