Bericht van overlijden

Op 22 oktober overleed Leendert Vermeulen in de leeftijd van 94 jaar.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op maandag 28 oktober om 11.00 uur in de Samen-Op-Weg kerk, Schepenhoek 157 te Uden.
Voorafgaand aan de dienst, van 10.15 tot 10.45 uur, is er in de kerk gelegenheid tot afscheid nemen .

Aansluitend aan de kerkdienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Bronkhorstsingel.

Meer informatie vind je in de rouwkaart.

We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods Nabijheid toe.

 

Share This