Bericht van overlijden

Op  zaterdag 4 mei overleed Piet Nieuwenkamp. Hij mocht 89 jaar oud worden.
Hij woonde samen met zijn vrouw Wil in Zorgcentrum Sint Jan.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 10 mei om 14.00 uur in de Samen Op Weg kerk in Uden.

Voorafgaand aan de uitvaartdienst is er vanaf 13.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Piet en om de nabestaanden te condoleren.

We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods Nabijheid toe.

Share This