Bericht van overlijden

Op 3 maart overleed Phia van de Ree, in de leeftijd van 79 jaar.
We kennen haar o.a. als de echtgenote van wijlen Co van de Ree, voormalig wijkpredikant van onze gemeente.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op zaterdag 9 maart om 14.00 uur in de Samen-Op-Weg kerk in Uden.

Aansluitend zal Phia naar haar laatste rustplaats worden gebracht.
Meer informatie vind je in de rouwkaart.

Rouwkaart Phia van de Ree

Downloaden (PDF, 110KB)

We wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods Nabijheid toe.

Share This