Bericht van overlijden

Op 8 mei 2022 overleed mevrouw Trees Koopmans, in de leeftijd van 93 jaar.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden inbesloten kring.

Meer informatie vind je in de rouwkaart hieronder.

We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Gods Nabijheid toe. 

 

Share This