Er is nieuws van de beroepingscommissie: We kunnen nu echt van start!

Het traject van voorbereiding door kerkenraad en de beroepingscommissie heeft resultaat gehad. Het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) heeft de solvabiliteitsverklaring afgegeven en we ontvingen de toestemming van het breed moderamen van de classis om een predikant te beroepen.
Dit betekent dat de vacature per 23 november j.l. is uitgezet.

De vacature staat op de nieuwe website pagina Beroepingswerk.

Daarnaast komt er een melding op diverse websites waar predikanten zelf kunnen zoeken naar een nieuwe gemeente.

Ook worden predikanten die door de gemeenteleden zijn aangedragen op de hoogte gebracht van onze vacature, mits ze voldoen aan de voorwaarden zoals algemeen gebruikelijk.

Het mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk draagt ook kandidaten voor aan onze beroepingscommissie. Die kunnen wij dan actief gaan benaderen om te kijken of er wederzijdse interesse is.

We gaan dus duidelijk een stap verder in het traject. Dat is heel mooi om met jullie te delen.

De komende maanden zal de commissie minder naar buiten treden met informatie, omdat we ons moeten houden aan de geheimhouding van de inhoud van de procedure. We vragen hiervoor begrip en zullen jullie zeker op de hoogte houden als dit weer mogelijk is.

De beroepingscommissie.

Share This