Jaarrekening 2021 Kerk

Beste gemeenteleden, De Jaarrekening over 2021 van de Kerk liggen ter inzage voor de gemeente, gedurende de week van zondag 29 mei. De stukken liggen ter inzage in de hal van de kerk en zijn per email op te vragen bij ondergetekende. Namens de kerkenraad,Cees...

Jaarrekeningen 2020 Diaconie en Kerk ter inzage

Beste gemeenteleden, De Jaarrekeningen over 2020 van Diaconie en Kerk liggen ter inzage voor de gemeente, tot en met woensdag 21 april. Aangezien de kerk nog is gesloten, liggen de stukken ter inzage bij de scriba thuis (Elzenstraat 27, Uden – na afspraak via 06...

Restjes wol voor knuffels

In januari vroeg Ank Pols jullie om restjes wol voor het breien en haken van knuffels voor kinderen voor de Voedselbank en de Zending, zoals Beautiful Kidz Namibia; klik hier. Na de oproep kreeg ze weer erg veel respons! Ank heeft er veel mooie knuffels mee gemaakt:...

Terugtreden externe voorzitter Albert Rozema

Zoals jullie weten, was Albert Rozema sinds september 2020 bij onze gemeente betrokken als extern-voorzitter van de kerkenraad. In de tweede helft van maart heeft hij echter om gezondheidsredenen zijn taak voor de Protestantse Gemeente Uden-Veghel moeten neerleggen....

Noodoproep Mondkapjes

Noodoproep Mondkapjes Beste mensen, Ons ziekenhuis en onze ambulancedienst hebben een acuut tekort aan mondkapjes. FFP 1, 2 of 3. Wanneer u zelf heeft of mensen kent die ze hebben?! Graag contact opnemen met Margriet Bräuner 06 23 960 360 Desinfectant is ook...