Downloads

Download pagina voor nuttige formulieren en documenten.

College van Kerkrentmeesters

Voor declaratie van onkosten gemaakt voor de kerk: Declaratieformulier CvK

Druk het declaratieformulier af, vul het in en stuur het met de bonnetjes op naar Wilma v.d. Zwan, Bijland 924, 5403 VN Uden.

Share This