EEN HEEL JAAR 50 JAAR (en dat vieren we)

Op 17 november hebben we onze verjaardag gevierd, 50 jaar, met een gezellige dienst, die geleid werd door een vertrouwde dominee, ds. Veltkamp. Voorafgaande aan de dienst werden op de beamer nostalgische plaatjes getoond, die door Henk Morelissen prachtig geordend waren. Na de dienst werden we verrast door de tieners met een taartje met de foto van het kerkje in Veghel en in Uden.

Voor we het kaarsje uitbliezen hebben we gezongen LANG ZULLEN WE LEVEN en toen ging het kleine lichtje uit.
Maar HET LICHT GAAT NIET UIT. We willen een heel jaar vieren dat we 50 jaar zijn geworden. De projectgroep bestaande uit Bob Wielick, Karin Jensen, Cees Metselaar en Piet Langerhuizen gebruiken deze verjaardag als een kapstok om allerlei festiviteiten aan op te hangen. Bijvoorbeeld het 200 jarig bestaan van het mooie kerkje in Veghel. U leest en hoort beslist meer van deze groep.

U wordt ook opgeroepen om verhalen te vertellen en op te schrijven. Verhalen wat u meegemaakt hebt en die waardevol zijn om te bewaren en te herinneren. Laat van u horen en bel of mail de leden van de projectgroep.

Foto’s en video’s hieronder zijn gemaakt door Kees Nickel.  

Share This