Visie

Wat inspireert ons?

We worden geïnspireerd door onze visie. Deze is gericht op drie elementen:

1 Open Kerk

2 Uitnodigende missionaire communicatie.

3 Spiritualiteit en solidariteit

 Hieronder een toelichting op de drie elementen

 

1  Open Kerk

“De Protestantse Gemeente Uden–Veghel wil een open kerk zijn. De kerk moet zich niet isoleren van de wereld maar zich door de wereld laten inspireren zodat de Bijbelse boodschap in de actualiteit kan worden verstaan. “

Wanneer Jezus na Zijn doop in de woestijn gebleven was, wanneer Hij Zich van de wereld had geïsoleerd dan waren de vier evangeliën niet geschreven en was de inhoud van het evangelie voor ons verborgen gebleven. Jezus ging de wereld in en had daar talloze ontmoetingen met mensen uit alle lagen van de samenleving. Hij reageerde op religieuze en maatschappelijke en politieke opvattingen. Bovenal: Hij ging op liefdevolle wijze om met mensen aan de onderkant van de samenleving. De vier evangeliën doen hier verslag van. Wanneer Jezus in de woestijn gebleven was hadden we slechts het beeld gehad van een biddende Jezus. Een prachtig beeld maar wat Hem bezielde zou ons verborgen gebleven zijn.

Juist omdat Jezus zich bewoog in de samenleving werd ons de inhoud van het evangelie geopenbaard. In de vele ontmoetingen waarvan de evangeliën ons verslag doen komen steeds verschillende aspecten van Jezus’ persoon naar voren. Hij is als een diamant met vele aspecten die flonkert in het licht van God.

Op vergelijkbare wijze moet de kerk zich niet isoleren van de wereld. Niet alleen zou de inhoud van het evangelie dan verborgen blijven voor de wereld maar ook voor de kerk. Want slechts in de samenleving, in de ontmoeting met mensen, in de ontmoeting met maatschappelijke politieke en ecologische problemen, kan ook voor ons de inhoud van het evangelie duidelijk worden.

2  Uitnodigende missionaire communicatie.

Uit de evangeliën blijkt dat Jezus Zijn boodschap niet als een afgerond, kant-en-klaar pakket aan de mensen aanbood. Het was geen aanbod van slikken of stikken. Het was geen eenrichtingsverkeer. Jezus had oprechte belangstelling voor zijn gesprekspartners. Hij verheugde Zich erover dat ze met Hem in gesprek wilden gaan. Hij voelde zich verrijkt door hen. Hij probeerde ze niet te veranderen daardoor werd er ruimte geschapen voor echte ontmoeting. Niets moest. En het was juist de vrijheid en de ruimte die Jezus Zijn gesprekspartners liet waardoor de Heilige Geest werkzaam kon worden en hen de ogen openen voor het licht van God dat oplichtte in Hem.

Zo moet ook de kerk het evangelie niet als een kant-en-klaar pakketje in de samenleving droppen. Zeepkistevangelisatie of langs de deuren gaan past niet in onze multireligieuze samenleving en is niet meer van deze tijd. Het gaat niet om eenrichtingsverkeer maar om wederkerigheid om werkelijke communicatie. De kerk heeft niet alleen iets te geven aan de samenleving maar verlangt er ook naar om iets van haar te ontvangen. De kerk verlangt ernaar om deel uit maken van de samenleving en door haar geïnspireerd te worden.

Tegelijkertijd is het zo dat we iets moois ontdekt hebben en dat willen delen met anderen: God in de Christus van de Schriften. Dit is ons missionaire elan.

Wanneer wij geïnspireerd zijn door de Geest, wanneer wij werkelijk bezieling uitstralen dan kan het zo zijn dat mensen ons vragen naar wat ons inspireert en bezielt. Wanneer wij dan, zonder de ander te willen bekeren, getuigen van waar we vol van zijn, kan de Geest in de ander werkzaam worden en de wens gaan leven om ook deel uit te gaan maken van de gemeente.

3 Spiritualiteit en solidariteit

We kunnen pas bezieling uitstralen wanneer we ook werkelijk bezield zijn. Je raakt bezield door inspiratie van de Heilige Geest. Dit kun je niet afdwingen maar slechts ontvangen. Dit betekent echter niet dat je slecht passief kunt wachten totdat je geïnspireerd wordt. Het wachten op de Geest is een actief gebeuren, een verwachten, waarbij de hele mens, met lichaam en geest is ingeschakeld. Spiritualiteit kan geleerd en ingeoefend worden. Daarvoor zijn er praktische oefeningen en raadgevingen. Deze roepen de Geest niet op maar maken je ontvankelijk voor Zijn komst.

Kenmerkend voor christelijke spiritualiteit is het criterium van solidariteit. Spiritualiteit ontaardt in zweverigheid wanneer het niet geaard wordt in solidariteit. Ook solidariteit is iets dat ingeoefend moet worden. De gemeente is een leerschool van spiritualiteit en solidariteit. Een vormingsinstituut waar mensen door de Heilige Geest worden gevormd tot Christusgelijkvormigheid. Het V&T programma dient hierop te worden gericht.

Christusgelijkvormige mensen zijn bezielde mensen. Bezielde mensen die samen vorm en inhoud kunnen geven aan de uitnodigende missionaire communicatie. Samengebald in een beeld zou je onze gemeente kunnen voorstellen als een schoolgebouw. Bij de ingang hangt een bord met ons logo. Op het bord staat: “Leerschool van het geloof“. Daaronder een afbeelding van een opvliegende duif met gespreide vleugels. Boven de gespreide vleugels staan de woorden liturgie (linkervleugel) en diaconie (rechtervleugel) Onder de vleugels de woorden “spiritualiteit (linkervleugel) en solidariteit (rechtervleugel) De duif is de duif van de Heilige Geest. De duif symboliseert ook de gemeente. De gemeente komt pas van de grond wanneer zij haar twee vleugels uitslaat.

Heb je vragen over onze visie en wil je hier eens vrijblijvend over spreken?
Kerkdienst zondag 19 juli

Kerkdienst zondag 19 juli

Zondag 19 juli kerken we weer in Uden. We respecteren de adviezen van het RIVM en de richtlijnen van de landelijke kerk. Dat betekent dat aanmelden voor deze viering verplicht is. Gezondheid van jezelf en je directe naasten is de voorwaarde om mee te kunnen doen. Dus...

Lees meer
Inspiratie in de kerk

Inspiratie in de kerk

Weer ontmoetingen Sinds de lockdown zijn we weer een aardig stukje verder! We mogen elkaar weer ontmoeten in de kerk. Wel op 1,5 meter afstand, maar we zien en spreken elkaar weer. Zo hebben we inmiddels een meditatieve viering gehouden (24 juni in Uden) en ook een...

Lees meer
Start kerkdiensten

Start kerkdiensten

GOED NIEUWS, WE GAAN WEER STARTEN MET DE KERKDIENSTEN.  Zondag 12 juli gaan we weer van start met de kerkdiensten in Uden. We kerken vanaf die datum elke week in Uden. Helaas nog niet in Veghel, aangezien de Veghelse kerk te klein is. We respecteren de adviezen van...

Lees meer
Share This