Verslag gemeenteavond Uden-Veghel

Een bijzonder actieve avond werd het, woensdag 29 mei in Uden. Marloes liet de aanwezigen in beweging komen tijdens deze avond waarop we nadere stappen namen in het ‘liturgiemodel’.

Tijdens de vorige bijeenkomst hielden we ons bezig met de ‘mededelingen voor de dienst’ en ‘votum en groet’. Deze avond was het de beurt aan ‘kyrie’, ‘gloria’ en het ‘gebed om Gods Geest’.

De eerste helft van de avond waren er twee ruimtes waar we aan de slag konden.

In de kyrieruimte kon op verschillende manieren stilgestaan worden bij dat waar Gods ontferming voor nodig is: er stonden kaarsjes om Gods licht te laten schijnen over het donker in jouw leven.

  
Er was een klaagmuur om dingen in te stoppen die je van je af wilde leggen. Een brievenbus was ‘alleen voor God’ en een andere brievenbus was voor briefjes met dingen om over door te praten. Vooral de eerste brievenbus was goed gevuld. Waarmee? Dat weet God alleen. Er was ook een spiegel, om jezelf eens diep in de ogen te kijken. En er was een flapover waarop geschreven kon worden wat je niet mee wilt nemen de toekomst van onze gemeente in. In deze ruimte klonk zachte muziek en verder was het er stil.

Veel mensen hebben hier hun heil even gezocht om iets voor zichzelf af te ronden, om te bidden, om iets mee te geven aan de meedenkgroep of om even stil te zijn.

De gloriaruimte kende een andere sfeer. Daar ging het over de dingen waar we dankbaar voor zijn. Er stond een vijgenboom – teken van Gods nieuwe toekomst (Mt 24). Eenieder kon op een flapover vel schrijven welke goede dingen uit de gemeente mee konden de toekomst in.


In de vijgenboom en op de pot werd kleurrijk verbeeld wat dankbaar stemt, waar sporen van Gods nieuwe toekomst herkend kunnen worden.

Voor wie even pauze wilde waren er in de ontvangstruimte koffie, thee en een goed gesprek.

Marloes rondde dit onderdeel af met een kyrie- en gloriagebed en maakte de overgang naar het tweede deel van de avond: het gebed om Gods Geest. Op verschillende tafels lagen grote vellen papier met stellingen en ideeën over allerlei thema’s voor de toekomst van onze gemeente. De vraag was steeds: wat zien wij voor ons voor onze gemeente over 10 jaar? Bijvoorbeeld de eredienst: willen we modernere liederen, meer beleving of liever een stevige preek? Maar ook: welke betekenis willen wij als gemeente hebben voor anderen? Tijdens een ‘open space’ konden we met elkaar uitwisselen over de thema’s die ons aan het hart gingen. Intussen konden we resultaten, gedachten en ideeën opschrijven.

We sloten af met het zingen van ‘De dag door uwe gunst ontvangen’ en een drankje.

———————————–

Hiermee is het onderdeel ‘Dromen’ afgerond. Vanaf nu gaan we ‘Denken’. De meedenkgroep gaat met de resultaten aan de slag.

Op 3 juli ontmoeten we elkaar weer. Dan hoort u hoe de resultaten zijn geïnterpreteerd, welk bijbelverhaal, of welke bijbelverhalen, passen bij onze situatie en hoe de meedenkgroep hiermee verder wil gaan. Aan u is dan de vraag: herkent u dit? Is dit een richting waar u mee in kunt stemmen?

Ook op deze avond is uw inbreng belangrijk, omdat we het jammer zouden vinden als we iets ontwikkelen waar u niet achter kunt staan. Uden-Veghel is een kerkelijke gemeente van ons allemaal, we vinden het belangrijk om alle stemmen te horen, zodat iedereen ook daadwerkelijk mee kan (blijven) doen in de toekomst.

Graag tot 3 juli om 20.00 uur in de kerk in Veghel.

Share This