Weer ontmoetingen

Sinds de lockdown zijn we weer een aardig stukje verder! We mogen elkaar weer ontmoeten in de kerk. Wel op 1,5 meter afstand, maar we zien en spreken elkaar weer. Zo hebben we inmiddels een meditatieve viering gehouden (24 juni in Uden) en ook een pastoraatsbijeenkomst (1 juli). Zo krijg ik ook wat meer een plek in jullie midden. Dat vind ik fijn. Graag lever ik op allerlei manieren een bijdrage aan de inspiratie van ieder persoonlijk. Via persoonlijke gesprekken en ook dus via vieringen en pastorale bijeenkomsten.

God in ons

God is dichtbij – sterker nog: Hij/Zij is ín ons aanwezig. Als we stil worden merken we op wat er in ons leeft. De zorgen die we ons maken over on leven, mensen, dingen komen naar boven. Maar als je goed naar jezelf luistert hoor je ook je eigen verlangens. Verlangens naar heelheid, verbinding met jezelf, met anderen en met God. Een zoeken naar jezelf zijn, mogen en kúnnen zijn wie je zelf bent. Van jezelf leren houden. Als dat kan en lukt, dan merk je dat je een mooie mens bent met mogelijkheden. Aandacht voor wie je ten diepste bent, is de start voor een liefdevolle relatie met jezelf en met de ander. Je gaat er God zelf – IK BEN ER – door beleven. Er komt ruimte en vrijheid. Je vertrouwen groeit en je blik wordt opener. Er kán steeds meer!

Meditatieve viering in Veghel

Met de meditatieve vieringen hoop ik aan dat proces een bijdrage te leveren. Dat je even iets proeft van er gewoon mogen zijn zoals je bent. En: dat je elkaar vanuit díe ervaring kunt ontmoeten. Dat je even iets deelt en uitwisselt van wat je raakt. Het is de bedoeling dat er maandelijks een meditatieve viering op woensdagmorgen is. Deze zal de ene keer in Veghel zijn en de andere keer in Uden. Aanmelding vooraf is voorlopig vanwege corona-maatregelen nog verplicht. De aankondiging en aanmeldgegevens voor de viering in Veghel van 19 augustus tref je hieronder aan.

Mijn eigen inspiratie

Mijn eigen inspiratie haal ik voor een belangrijk stuk uit mijn dagelijkse stille momenten. Elke dag mediteer ik een half uur met een korte Bijbeltekst. Maar dat is niet het enige. Ik wissel ook regelmatig met een ander uit wat er in die stille momenten bij mij naar boven komt. Ik vind dat heel inspirerend om daarover te vertellen of te mailen. De eerste tijd had ik wel nogal wat schroom te overwinnen. Want het is persoonlijk. Maar als een ander aandachtig kan luisteren en wat je inbrengt laat staan, is dat heel verrijkend. Zo kom ik zelf meer inspiratie in mijn eigen leven op het spoor. Het helpt mij ook om liefdevol naar mijzelf te kijken.

Luisteren

Ik gun het ieder ander om iemand in vertrouwen te nemen en je persoonlijke invallen te delen. Ik denk dat dít het cement van een bloeiende liefdevolle kerkgemeenschap kan zijn. Ik kom er in volgende stukjes nog wel op terug. We zijn hierover voorlopig niet uitgepraat. Het is een weg van (steeds meer) leren waar te nemen wat er in je hart leeft en dat ook nog (durven/willen) uitwisselen met de ander. En dus ook allebei steeds beter leren luisteren. Het is een weg die we levenslang gaan. De weg van de Liefde. De weg waarop Jezus ons voorgaat.

Mooie zomerweken gewenst!
Hartelijk groet,

Ds. Annet
(Annet Hogenbirk) 

VAKANTIE
Vanaf 29 juli ben ik weer aan het werk. Tot die datum heb ik vakantie.

Meditatieve bijeenkomst

Op woensdagmorgen 19 augustus is er een meditatieve bijeenkomst in de kerk in Veghel.
Mooie muziek (we zingen niet mee), lezingen, gebeden en stilte zullen ervoor zorgen dat we ook weer samen stil worden voor God. Het is een viering van ongeveer 30 minuten waarin enkele vrijwilligers en ikzelf de viering dragen.

We houden ons aan de corona-maatregelen. Dat betekent o.a. dat iedereen op de dag zelf zich fit moet voelen en geen huisgenoten met corona-klachten heeft. We houden (minimaal 1,5 meter) afstand van elkaar in de kerk.
Aanmelden per mail is verplicht. Mochten er zich te veel mensen hebben aangemeld, dan kunt u de volgende keer meedoen.

Datum viering: woensdag 19 augustus
Plaats: Kerk in Veghel
Tijd: 10.00 – ca. 10.30 uur
(gelegenheid ontmoeting achteraf, maar geen koffie en liefst geen toiletgebruik)
Aanmelden tot 17 augustus 18.00 uur – per mail: a.hogenbirk@protestantsekerk.nl of telefonisch op woensdagen van 29 juli via 06 49 644 408 

Hebt u al kunnen kennismaken met ds. Annet Hogenbirk?
Op de paginas Predikant en Pastoraat vindt u meer informatie,
inclusief een mooie video introductie.

PS! Elke woensdag doe ik telefonisch pastoraal bezoekwerk.
Wilt u ook ‘bezoek’? Mail u dan naar:
a.hogenbirk@protestantsekerk.nl of belt u op woensdag naar 06 49 644 408 of geeft u het door aan uw contactpersoon. 

Share This