Zondag 16 januari verzorgen we een online viering.

Voorganger: Mevr. Sannie Floor-Prins, Veghel

Bijzonderheden: Bidweek voor de Eenheid

De dienst is tevoren opgenomen en te volgen via de YouTube link op de website: klik hier.
De uitzending start om 10 uur.

Collecte

We collecteren niet tijdens kerkdiensten, maar digitaal. Je kunt je giften rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer NL45 INGB 0001 1210 15 van Diaconie Uden-Veghel. Graag onder vermelding van de bestemming.

De 1ste collecte is bestemd voor Kerk in Actie – Ondersteuning Gemeenten en de 2de collecte voor Jeugdwerk. Meer informatie staat op de website

Share This