Zondag 27 juni kerken we in Veghel.

Voorganger: Ds. Henk Vijver, Oss

Bijzonderheden: 2e zondag van de zomer

We respecteren de adviezen van het RIVM en de richtlijnen van de landelijke kerk. Dat betekent dat aanmelden voor deze viering verplicht is.

Aanmelden vóór donderdagavond 24 juni 22.00 uur.
In verband met de corona regels kunnen er maximaal 26 personen bij de dienst aanwezig zijn. Als je daar niet bij bent, ontvang je uiterlijk zaterdagochtend 10 uur van ons bericht.

Ga naar de Kalender om aan te melden, of klik hier.

Ondanks de beperkingen heten we jullie van harte welkom. We zien er naar uit elkaar weer te zien en –  op afstand – te spreken.

Namens de kerkenraad, Marian Metselaar

Collecte

We collecteren weer tijdens kerkdiensten. Bij de uitgang staan 2 schalen met de tekst 1ste collecte en 2de collecte. De 1ste collecte is bestemd voor Kerk in Actie – Diaconie Binnenland Beautiful Kidz Namibia en de 2de collecte voor de kerk. Hieronder aanvullende informatie.

Heb je de collecte in de kerk gemist? Je kunt je giften ook altijd rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer NL45 INGB 0001 1210 15 van Diaconie Uden-Veghel. Graag onder vermelding van de bestemming.

Beautiful Kidz Namibia  (BKN)

Sinds 2017 staat deze stichting jaarlijks op het collecte rooster van onze gemeente. Dit project van de diaconie wordt in woord en daad gesteund door Tineke Stolk en haar buurvrouw Gerdine.
In de kerkdienst van 8 maart 2020 vertelden we enthousiast over hun werk voor de kinderen in Namibië. de plannen.  Op zondag 18 april was de volgende collecte, in de online viering, dus met een digitale collecte. Desondanks kon penningmeester Maik uiteindelijk een geweldig bedrag van 660 euro overmaken naar Beautifulkidz,
Het
 filmpje van de collecteaankondiging deelde Tineke ook met Namibië. Hoe leuk is het dat we via internet zo makkelijk met elkaar kunnen meeleven.

Meer informatie: Beautiful Kidz Namibia
Mogen wij weer op jullie rekenen?


Share This