Op 12 december vindt in Uden om 20.00 uur de kerkenraadsvergadering plaats.

Aan de orde komt het advies van het moderamen aan de kerkenraad over de toekomst van onze gemeente, alsmede de profielschets van de toekomstige predikant en het proces van samenstelling van de beroepingscommissie

Zoals elke kerkenraadsvergadering is ook deze openbaar voor gemeenteleden.

Voorafgaand aan de vergadering krijgen toehoorders de gelegenheid hun visie kort mondeling aan de vergadering voor te leggen.

De kerkenraad

Share This