Vorming & Toerusting

Ter inleiding

Ook dit jaar hebben we weer een interessant en gevarieerd V&T programma voor u samengesteld.

We richten we ons niet alleen op mensen binnen de kerk maar ook op hen daarbuiten. We hopen dat onze kerk ook voor hen een ruimte kan zijn voor levensbeschouwelijke verdieping.

In ons programma komt tot uitdrukking dat onze christelijke religie een plaats heeft tussen andere wereldreligies (de gespreksavonden over het boek Wereldziel van Frédéric Lenoir) en geworteld is in de Joodse religie (zie de Leerhuis bijeenkomsten). Wanneer we ons christelijk geloof beschouwen vanuit andere tradities licht de eigenheid van onze traditie en de schoonheid daarvan op en zien we het soms over vertrouwde als nieuw en kunnen we ons er weer over verwonderen en verbazen.

Soms lijkt het alsof ons christelijke geloof niet bestand is tegen kritische, rationele reflectie. Velen halen vol onbegrip hun schouders op wanneer het gaat over God, geloof, hoop en liefde. Marcus Borg laat in zijn boek “Het hart van het christelijk geloof “ zien dat geloof en verstand elkaar niet uitsluiten. Het verstand hoeft niet geofferd te worden op het altaar van het geloof.

We wensen u veel vreugde en inspiratie! De leden van de kerkgroep Vorming en Toerusting

De Kerkgroep Vorming & Toerusting bestaat uit de volgende personen:
Z

Dick van der Vaart

Z

Carla Glaser

Het Leerhuis

Het leerhuis richt zich op mensen die geïnteresseerd zijn in de Joodse wortels van ons christelijk geloof.
Dit jaar is het thema: De Bergrede opnieuw lezen.

Mozes

Door samen naar de cabaretvoorstelling over Mozes van Helmert Woudenberg te gaan proberen we een hele nieuwe werkvorm uit. We gaan de voorstelling bekijken en daarna napraten in een café.

Z

Clara Middel

Z

Petra Smits

Johan Sebastiaan Bach

De populariteit van de Matteüs Passion van Johannes Sebastiaan Bach groeit nog steeds. Er wordt veel over gepraat en geschreven. 

Dick Boerefijn wil ook eens andere aspecten van Bach naar voren halen. Daarom houdt hij geen verhaal over de Matteüs Passion maar een verhaal over Bach als componist en gelovige.
Het verhaal wordt verlevendigd door beeld en muziek.

Creatief met zeep

In december is er een creatieve workshop waarin we mooie vormen van zeep. Om op te hangen of neer te leggen in een schaal of op een bord.

Jaarprogramma Vorming en Toerusting 2017-2018

Hieronder vindt u het programma van de kerkgroep Vorming & Toerusting:

Downloaden (PDF, 127KB)

Stel je vraag aan de Kerkgroep Vorming & Toerusting

Gespreksavonden "Wereldziel"- Fréderic Lenoir

Gespreksavonden rond de ideeën roman:  “Wereldziel “ van Fréderic Lenoir

Zeven wijzen uit alle continenten ontmoeten elkaar in Toulanka, een afgelegen klooster in de Tibetaanse bergen. Ze hebben onafhankelijk van elkaar de opdracht gekregen naar Tibet af te reizen. Een van hen is een Nederlandse filosofe, die haar dertienjarige dochter heeft meegenomen. Het meisje ontmoet er een twaalfjarige lama, die diepe indruk op haar maakt.

Elke wijze verneemt in een droom dat de wereld aan de vooravond van een diepe crisis staat. Daarop besluiten ze samen zeven universele “sleutels van wijsheid “ te formuleren en aan de jonge lama en het Nederlandse meisje door te geven. Ze putten daarvoor uit hun eigen ervaringen en tradities. Zo geven een stem aan de wereldziel: een welwillende kracht die over het universum waakt.

De zeven wijzen zijn: een rabbi, een sjamane, een christelijke priester, een hindoeïstische mystica, een taoïst, een soefimoslim en een humaniste. Zij willen de wijsheid uit hun tradities bewaren voor dreigende ondergang door ze aan de twee jonge mensen door te geven. Deze wijsheid kan de mensheid de weg wijzen uit de crisis naar een nieuwe toekomst. Het verhaal doet in de verte denken aan het zondvloedverhaal en de nieuwe start van de mensheid met Noach en de zijnen.

Graag wil ik met u in gesprek gaan over de zeven sleutels van wijsheid die door de wijzen als kern van de wijsheid tradities wordt gezien. Ook wil ik met u nadenken over de vraag of een universele religie mogelijk en wenselijk zou zijn.

Het boek werd uitgeven bij uitgeverij Ten HAVE in 2013 en kost € 12,50. Ik zou u willen vragen dit boek aan te schaffen.

Op de eerste avond bespreken we deel 1. Daarna bespreken we per avond één van de zeven sleutels van de wijsheid.

Data de dinsdagen: 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 21 november, 12 december.
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur. In de Samen op Weg kerk in Uden.

Opgave bij ds. Dick van der Vaart via de Contactpagina

Cabaretfirma: "Mozes" - Helmert Woudenberg

Cabaretfirma: Helmert Woudenberg – Mozes (werkvoorstelling)

We willen samen gaan kijken naar de cabaretvoorstelling Mozes in de Verkadefabriek in Den Bosch, op donderdag 8, vrijdag 9 of zaterdag 10 februari 2018.
Daarna kunnen we in het café nog iets drinken en van gedachten wisselen over de voorstelling.

Helmert Woudenberg buigt zich in zijn vijftiende solo over het verhaal van Mozes: de man die met zijn volk op de vlucht sloeg, op zoek naar een betere toekomst.

Na zijn indrukwekkende programma’s over o.a. Pim Fortuyn en Adolf Hitler buigt Helmert Woudenberg zich in zijn vijftiende solo over het verhaal van Mozes: de man die met zijn volk op de vlucht sloeg, op zoek naar een betere toekomst. Mozes zet de hoogstnoodzakelijke volksverhuizingen die zich vandaag de dag afspelen in het perspectief van een bijbels verhaal. Hoe is het om huis en haard te moeten verlaten, een onzekere toekomst tegemoet? Een verhaal over rampspoed en ontberingen, maar ook over vrijheid, hoop en verandering. 

Prijs €17,50

Aanmelden vóór 1 oktober bij Petra Smits

Email: petrasmits@xs4all.nl

 

 

Leerhuis Uden - Veghel: "De Bergrede opnieuw lezen"

In het afgelopen seizoen hebben we ons verdiept in de basisregels die God aan Noach oplegde: verbod op godslastering, moord, seksuele overtredingen en dierenmishandeling. Regels die sindsdien gelden voor de hele mensheid die van hem afstamt, inclusief wijzelf.

Later heeft Israël op de berg Sinaï 10 geboden gekregen als levenskompas. Opdrachten die in de loop der eeuwen door de rabbijnen uitgewerkt zijn naar moderne dilemma’s en morele vragen. Christenen beschikken niet over zo’n omvangrijke uitlegtraditie. Wij hebben als enige kompas de compacte uitspraken van Jezus, beter bekend als de Bergrede (Mattheüs 5). Maar het algemene oordeel was: dat is voor supermensen, veel te hoog gegrepen voor een gewone sterveling. De vraag is of dat klopt. Misschien hebben we gewoon een andere leesbril nodig! Want ook wij hebben behoefte aan een ijkpunt, een houvast bij de levenskeuzes en dilemma’s waar we dagelijks mee te maken hebben.

Dus we gaan de Bergrede opnieuw lezen, tegen de achtergrond van de 10 geboden. Aan de hand van Pinchas Lapide: ‘Hoe heeft men zijn vijanden lief?” – Uitgeverij Kok Kampen. De titel geeft al aan op welk deel van de Bergrede dit boek zich richt: vers 43 en 44. De uitgave is van enige jaren geleden, maar het onderwerp is uiterst actueel in de gewelddadige tijd waarin we leven. Via bol.com en boekwinkeltje.nl is het voor een paar euro te koop.

Data: donderdag 23 november 2017, 18 januari, 15 februari en 15 maart 2018
Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: De Schakel in Veghel, Hoofdstraat 53.

Gespreksleider: ds. Marja van den Beld.
Kosten: €5,00 per avond

Inlichtingen en opgave bij: Aaldrik Westera,
Tel 06 16 086 752
Email westera5@ziggo.nl

Gespreksgroep “Het hart van het christendom“

Gespreksgroep rond het boek “Het hart van het christendom “ van Marcus Borg

Jarenlang kon Marcus Borg het allemaal niet meer geloven, het christelijk geloof zoals dat hem werd aangereikt in de V.S. Dat geloof kun je samenvatten in vijf punten:

  1. Geloof als een te star moreel systeem
  2. Een kaft tot kaft visie op de bijbel
  3. Het voor waar houden van geloofswaarheden wordt als geloof gezien (in plaats van geloof als een weg die je kunt gaan)
  4. Geen oog voor het sociale onrecht
  5. Heilsindividualisme (als ik maar in de hemel kom).

Deze punten noemt Borg als reden waarom miljoenen Amerikanen het geloof de rug toekeerden. Borg stelt er vijf corresponderende idealen tegenover:

  1. Centraal stellen van de liefde als vervulling (niet: opheffing) van de moraal
  2. Openheid voor allerlei genres in de bijbel
  3. Geloven is vertrouwend wandelen met God, niet alleen dogma’s voor waar houden
  4. Daarom heeft geloof ook invloed op je handelen tegenover anderen en de schepping
  5. Christelijk geloof is ook een belofte voor de mensheid (Adam) als vernieuwd volk van God.

Hoewel Marcus Borg de Amerikaanse kerk voor ogen had heeft het boek ook ons veel te zeggen. Marcus Borg houdt in dit boek een warm en inspirerend betoog. Hij laat zien en voelen hoe je als modern mens een gelovig mens kunt zijn.

Het boek kost € 16.= en wordt uitgegeven bij Uitgeverij Kok. Ik zou u willen vragen dit boek aan te schaffen.

Data: de maandagen 8 en 29 januari en 12 februari.
Tijd: van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Samen op Weg kerk in Uden.
Opgave: bij ds Dick van der Vaart via de Contactpagina

 

Workshop: “Creatief met zeep”

December is de maand van de creativiteit. We maken Sinterklaassurprises, kerststukjes en versieren de kerstboom. Daarom biedt Wilma Lammers voor mensen die het leuk vinden om samen met anderen creatief bezig te zijn een workshop aan met de titel “Creatief met zeep”. De grondstof waarmee wordt gewerkt is gietzeep. U kunt deze gieten in een door uzelf gewenste vorm en ook zelf de geur en kleur bepalen. De “zeepjes” die dan ontstaan kunnen worden samengevoegd met kralen, lintjes e.d. tot ornamentjes die kunnen worden opgehangen of neergelegd in een schaal of op een bord.

Datum: woensdag 13 december
Plaats: Samen op Weg kerk in Uden
Tijd: 19.30 uur

Opgave bij Wilma Lammers, tel 06 14 600 680 of ds Dick van der Vaart via de Contactpagina

Materiaalkosten: € 10

Johann Sebastiaan Bach als componist en gelovige

Lezing met muziek door organist Dick Boerefijn op donderdag 15 maart 2018 in het Kerkelijk Centrum te Uden

Dat Bach een groot componist was die veel voor de ontwikkeling van de (religieuse) muziek heeft betekend, is bekend. Maar welke factoren en welke effecten speelden in zijn leven en werk een rol? Dat en meer wordt tijdens deze bijeenkomst toegelicht en voorzien van luistervoorbeelden. Ook wordt verhelderend beeldmateriaal toegepast ter ondersteuning.

De inleider gaat ook in op de barok stijlperiode en de rol van contrapunt (ongelijke spel-en maatverwerving van melodieën en thema’s). Daardoor kan men de muziek van Bach wellicht iets beter begrijpen en vooral waarderen. Want de (geestelijke) zeggingskracht van Bach’s muziek is onmetelijk groot. Zijn muziek is bovendien buitengewoon vernuftig.
Het belooft een boeiende avond te worden.

Aanvang 20.00 uur.

Laatste nieuws uit de kerk

Bericht van overlijden – ds Jan van Drie

“Vriendschap met God is eeuwige vriendschap“ Geleefd, gewerkt en gestorven in de hoop op de komst van het Rijk van God dat bestaat uit gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, nam God tot zich Jan van Drie, dienaar van het Woord. De dankdienst voor zijn...

Lees meer

Fietstocht PCOB

Hierbij een berichtje over de laatste activiteit van de PCOB van het seizoen: Dinsdag 26 juni fietsen we om 14.00 uur, vanaf de kerk in Uden naar de Maashorst. We verwachten om half vier weer terug te zijn. Het is de laatste ontmoeting voor de vakantietijd; nog even...

Lees meer

Nog geen abonnee?

Abonneer je op de laatste berichten en krijg deze automatisch per e-mail toegestuurd!

Contact

Adres:
Schepenhoek 157
5403 GA Uden
Tel: 0413 – 26 14 88
E-mail:
info@sowkerk-uv.nl

Volg ons

Share This
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →