Vorming & Toerusting

Ter inleiding

Ook dit jaar hebben wij, leden van de kerkgroep Vorming en Toerusting, weer interessante onderwerpen gezocht voor het seizoen 2019 – 2020.

We hebben besloten om dit jaar geen papieren boekwerkje uit te brengen, maar de evenementen via de website en via de nieuwsbrieven bekend te maken. Digitaal dus. Hieronder vind je het actuele aanbod. Let wel: het aanbod kan wijzigen, dus kijk regelmatig op de website of in je mailbox.

We zien uit naar gezellige, boeiende en interessante bijeenkomsten.

De kerkgroep V&T 

De Kerkgroep Vorming & Toerusting bestaat uit de volgende personen:
Z
Carla Glaser
Z
Clara Middel
Z
Petra Smits
Stel je vraag aan de Kerkgroep Vorming & Toerusting

Programma Vorming en Toerusting 2019-2020

Hieronder vindt u het programma van de kerkgroep Vorming & Toerusting: 

Alpha cursus Uden-Veghel

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in
het christelijk geloof die wellicht weer in Uden wordt aangeboden.
Wellicht want er moet wel een team samengesteld worden. Lees even verder……..

Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd. De cursus is gratis en vrijblijvend. In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; iedereen is van harte welkom!

In Uden en binnen onze gemeente staat er voorlopig één gepland voor januari 2020. In 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke
avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen.

Ik wil je graag uitnodigen voor een informatieve bijeenkomst op 30 september a.s. in de Samen-op-Weg kerk waar ik een korte presentatie zal geven over de Alpha en hoe je zelf hieraan een bijdrage zou kunnen leveren.

Mag ik je uitnodigen op 30 september om 19:30 uur? De koffie staat klaar!

O ja, kijk ook eens op de Alpha-Uden website https://alpha-cursus-uden.nl

Voorstelling: Dit Zijn De Namen

Storioni Trio, Lights Out Trio en Tom Jansen

UNIEKE ERVARING IN HET DONKER

Een theatrale muziekvoorstelling gebaseerd op het internationaal bejubelde, gelijknamige boek van Tommy Wieringa over de helletocht van een groep vluchtelingen.
De voorstelling speelt zich af in het donker, waarmee de onzekere sprong in het diepe die de vluchtelingen moeten maken invoelbaar wordt gemaakt.
Met werken van onder andere Tsjaikovski, Pärt, Sjostakovitsj en Bloch, en teksten uit het boek. 

Kamermuziek, literatuur en voordracht smelten samen tot een voorstelling die universele thema’s als humaniteit, compassie, hoop, geloof en angst vormgeven.

Dinsdag 29 oktober 2019, De Blauwe Kei, Noordkade, Veghel, om 20:15 uur.
Kosten: 19,50 euro per kaartje.

Het is de bedoeling dat ieder zelf zijn/haar kaartjes bestelt. Na afloop praten we samen na in de Blauwe Kei.
Je geeft je op via het emailadres van Vorming & Toerusting: vent@sowkerk-uv.nl. We regelen dan ook het vervoer vanuit Uden.

Leerhuis Uden - Veghel: "Niet in Godsnaam"

In december 2019 start er weer een Leerhuiscyclus en wel op de volgende data:
donderdag 12 december, dinsdag 21 januari, donderdag 13 februari en donderdag 12 maart.

Volgens afspraak behandelen we het boek: “Niet in Godsnaam” van Jonathan Sacks, zie de inleiding op het thema hieronder.

Inleider is: Marja van den Beld
Opgave: Coby en Aaldrik Westera, tel 06 16 086 752 of westera5@ziggo.nl
Kosten: € 5,00 per avond

Afgesproken is om bij voldoende aanmeldingen het boek gezamenlijk aan te schaffen, om zodoende indien mogelijk bij de boekhandel een korting te verkrijgen. Dus, bij deze verzoeken wij jullie om tijdig, voor 1 september, door te geven of je wel/niet mee doet.

————————————————————————————————————————————————-

Inleiding op het thema door Marja van den Beld

Niet in Gods naam!

Vorig seizoen hebben we ons bezig gehouden met de moeilijke vraag: ‘Hoe kan men zijn vijanden lief hebben?’ Volgens het Oude testament moeten we immers onze vijand haten, zo suggereert althans Mattheus. Op een heldere manier liet rabbijn Pinchas Lapide zien dat deze uitleg op een groot misverstand berust. Toch is religie eeuwenlang een bron van geweld gebleven. Bij voorbeeld tussen  katholieken en protestanten. Dit veranderde rond de 18e eeuw toen religie afstand moest doen van macht.

Toch lijkt het wel of we in onze eeuw weer terug zijn bij af. Door verschillende oorzaken grijpen de religieuze extremisten ( b.v. ISIS)  opnieuw de macht. Het is daarom van het hoogste belang om opnieuw naar de theologie te kijken die leidt tot zulke gewelddadige conflicten.

Dat er grote behoefte is aan iemand die ons bij deze vragen de weg wijst, blijkt uit de populariteit van het boek van rabbijn Jonathan Sacks: “Niet in Gods Naam”. Hierin laat hij zien dat in rustige tijden de drie broederreligies Jodendom, Christendom en Islam vredig samenleven, maar in gespannen tijden ontstaat er broedertwist. Oorzaak is de verschillende interpretatie van de Genesisverhalen die ze met elkaar delen. Jonathan Sacks bepleit een radicaal andere manier van lezen, waardoor teksten deel van de oplossing kunnen worden. Go van mededogen.

Hij doet dit aan de hand van de verhalen over de broedertwisten in de bijbel zoals tussen Jacob en Esau, Jozef en zijn  broers.

Op de achterflap lezen we: “dit boek is en heldere aanklacht tegen allen die doden in de naam van de  God van het leven, oorlog voeren in de naam van de God van de vrede, haten in de naam van de God van liefde en gewelddadig zijn in de naam van de God van mededogen. Het is de hoogste tijd dat de belijders van alle religies opstaan en uitroepen: Niet in Gods naam!

Drie gespreksbijeenkomsten over "De kunst van Leven en Sterven"

Op verzoek van de werkgroep Vorming en Toerusting verzorgen Henk Veltkamp en Ineke van der Zee uit Zaltbommel een serie van drie bezinningsmiddagen over dit thema.

De eerste middag beginnen we met de hoofdlijn uit het boekje ‘Dichtbij de horizon’ door Henk Veltkamp. De kunst van het sterven is ten diepste niets anders dan de kunst om te leven. Maar die oude wijsheid lijkt in onze tijd grotendeels vergeten te zijn. We wisselen ervaringen uit: wat is de plaats van sterven en dood in onze samenleving? Ook kijken we naar de veranderingen in vormgeving van begrafenis en crematie: uniformiteit, bepaald door kerk en traditie, maakt plaats voor veelkleurige persoonlijke creativiteit.

De tweede middag staan vragen rond het eigenlijke sterven centraal. We kijken naar beelden van de eerste euthanasie die op tv te zien was, uit de spraakmakende documentaire ‘Dood op verzoek’ uit 1994. Op welke manier is het sterven steeds meer onder medische regie gekomen? Recent wordt een sterke stijging in palliatieve sedatie gemeld. Hoe komt dat? We bespreken met elkaar ook de vragen rond dood-op-verzoek ook zonder dat er een medische aanleiding toe is (“klaar met leven”)

Op de derde middag maken we een omgekeerde beweging: wat leert de kunst van het sterven ons over de kunst van het leven? Dan gaat het over rouw: de kunst om een ingrijpend verlies te doorleven, én de draad van het leven weer op te pakken. Maar ook over de spirituele vraag: hoe willen wij, als het onze tijd is om te sterven, op ons geleefde leven terugkijken? Boeiend onderzoek dat daarnaar gedaan is zal ons daarbij de nodige denk- en gespreksstof bieden.

Beide inleiders en gespreksleiders putten voor deze middagen mede uit wat zij aan kennis, ervaring en beeldmateriaal de afgelopen drie jaar verzameld hebben als docenten in de opleiding Stervensbegeleiding van Sonnevelt Opleidingen.

Het aantal deelnemers is maximaal 15, in volgorde van aanmelding. Als u zich aanmeldt gaan we ervan uit dat u alle drie de middagen aanwezig bent. Heeft u zelf geen vervoer, meldt dat dan bij opgave.

Data en plaats: drie maandagmiddagen: 13 januari, 27 januari en 10 februari,
steeds van 14.00 – 16.30 in de kerk in Uden.
Kosten: 10 euro voor 3 bijeenkomsten.

Opgave bij Henk Veltkamp en Ineke van der Zee h.veltkamp1@upcmail.nl of 0418 640 912

 

Stel je vraag aan de Kerkgroep Vorming & Toerusting

Laatste nieuws uit de kerk

Kerkdienst zondag 19 juli

Kerkdienst zondag 19 juli

Zondag 19 juli kerken we weer in Uden. We respecteren de adviezen van het RIVM en de richtlijnen van de landelijke kerk. Dat betekent dat aanmelden voor deze viering verplicht is. Gezondheid van jezelf en je directe naasten is de voorwaarde om mee te kunnen doen. Dus...

Lees meer
Inspiratie in de kerk

Inspiratie in de kerk

Weer ontmoetingen Sinds de lockdown zijn we weer een aardig stukje verder! We mogen elkaar weer ontmoeten in de kerk. Wel op 1,5 meter afstand, maar we zien en spreken elkaar weer. Zo hebben we inmiddels een meditatieve viering gehouden (24 juni in Uden) en ook een...

Lees meer
Start kerkdiensten

Start kerkdiensten

GOED NIEUWS, WE GAAN WEER STARTEN MET DE KERKDIENSTEN.  Zondag 12 juli gaan we weer van start met de kerkdiensten in Uden. We kerken vanaf die datum elke week in Uden. Helaas nog niet in Veghel, aangezien de Veghelse kerk te klein is. We respecteren de adviezen van...

Lees meer
Share This