Vorming & Toerusting

Ter inleiding

Ook dit jaar hebben wij, leden van de kerkgroep Vorming en Toerusting, weer ons best gedaan om een interessant programma te bieden voor het seizoen 2018 -2019.

We hebben gezocht naar een zo breed mogelijk aanbod.

We zien uit naar gezellige, boeiende en interessante bijeenkomsten.

De kerkgroep V&T 

Clara Middel, Petra Smits, Carla Enthoven

Het leerhuis richt zich op mensen die geïnteresseerd zijn in de Joodse wortels van ons christelijk geloof.
Het leerhuis staat onder leiding van Marja van den Beld.

 

De Kerkgroep Vorming & Toerusting bestaat uit de volgende personen:
Z
Carla Glaser
Z
Clara Middel
Z
Petra Smits

Programma Vorming en Toerusting 2019-2020

Hieronder vindt u het programma van de kerkgroep Vorming & Toerusting:

 

Het Leerhuis

In december start weer een Leerhuiscyclus en wel op de volgende data:
do. 12 december; di. 21 januari; do. 13 februari en do. 12 maart.

Volgens afspraak behandelen we het boek: 
“Niet in Godsnaam” van Jonathan Sacks
.
Inleider is: Marja van den Beld

Opgave: Coby en Aaldrik Westera, tel 06 16 086 752 of [email protected]

Kosten: € 5,00 per avond

Stel je vraag aan de Kerkgroep Vorming & Toerusting
Drie gespreksbijeenkomsten over het boek "God is niet te vangen"

Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof

Jan Offringa / Evert van Baren (redactie)
Uitgeverij Skandalon 2014

Veertien kerkgangers keren in dit boek hun geloof binnenstebuiten. Zij raakten hun band met het christendom niet kwijt, maar bleven evenmin stilstaan, want de vragen van de moderne tijd zijn ook die van hen. Hoe is hun geloof door de jaren heen veranderd ? Wat hebben ze zoal losgelaten en wat kwam daarvoor terug ?

Predikant Jan Offringa was hun welwillende en kritische gesprekspartner. Het resultaat is een reeks unieke verhalen waarin veranderend geloof en theologische reflectie hand in hand gaan. Zowel naar vorm als naar inhoud zijn het onorthodoxe gesprekken die zich uitstekend lenen voor persoonlijke verdieping en gezamenlijke bezinning. Op heldere wijze brengt dit boek in beeld wat er leeft aan geloof en ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap.

Data: 25 september, 9 oktober, 30 oktober 2018.
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur. In de Samen op Weg kerk in Uden.

Theatervoorstelling in de kleine zaal van de Verkadefabriek

UITVERKOCHT

Voorstelling Minou Bosua: Moeder mag niet dood

UPDATE: De voorstelling is helaas uitverkocht. Ons bezoek gaat niet door. Jammer, maar pech! 

Vrijdag 5 oktober willen we samen naar de voorstelling van Minou Bosua gaan:  Moeder mag niet dood

Moeder Jopie (88) heeft zich voorgenomen niet dood te gaan. Dochter Minou (48) heeft beloofd haar daarbij te helpen. Moeder danst door de dag en leert ons de rituelen van haar levensdrift. Vrolijk zwierend richting eeuwigheid geven moeder en dochter een energiek beeld van een omgekeerde euthanasie. Een ontroerende en optimistische voorstelling die mogelijk uitmondt in een levensverlengende dansavond voor iedereen.

Na afloop kunnen we onder het genot van een drankje napraten over de voorstelling in het café van de Verkadefabriek.

Prijs: 15 Euro

Aanmelden via de Contactpagina (Vorming & Toerusting)

Bibliodrama

“Wat een stank!” dacht Jona. Hij kneep zijn neus dicht. Het stonk enorm naar rotte vis in de buik van de walvis.

Maria, wanneer de engel haar kamer heeft verlaten weet ze niet goed wat ze er van moet denken. Ze twijfelt, is dit wel iets wat ze echt wil?

Jakob loopt naar de waterput. Daar staat een meisje, Rachel. Ze draagt een kruik op haar hoofd. Krachtig en sierlijk zijn haar bewegingen. Het is alsof hij door de bliksem wordt getroffen.

Kunt u zich dat voorstellen? Jona in de stinkende buik van een walvis, Maria die twijfelt, een Jakob die op slag verliefd is?

Bibliodrama is een manier van omgaan met Bijbelverhalen die onze verbeelding op gang brengt. Door uw verbeelding te laten spreken kan het zijn dat u ineens heel anders naar een Bijbelverhaal gaat kijken. Wat u altijd dacht dat er stond komt in een ander licht te staan.

Door middel van allerlei speelse werkvormen zoals bv rollenspel, tableau vivant of rol interview proberen we ons te verplaatsen in de situatie of in de persoon waar het om gaat. Hierdoor kan het zijn dat we opnieuw verrast worden door de inhoud van een Bijbelverhaal. Dat we ontdekken dat een verhaal uit de Bijbel ook gaat over ons en ons leven.

Een week van te voren krijgt u te horen met welk Bijbelverhaal we aan de slag gaan, zodat u voldoende tijd heeft om het een paar keer te lezen.

Wanneer: maandag 12 november

Waar: Samen op Weg kerk in Uden

Tijd: 20.00-22.00 uur

Begeleiding: Peterine Kooijmans (www.peterinekooijmans.nl)

Lezing van Gert Veldhorst: Werken aan voedselzekerheid

Over het werken aan voedselzekerheid in ontwikkelingslanden met de organisatie PUM

PUM is de afkorting van Projekt Uitzending Managers. Dit is de naam van een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die vrijwilligers uitzendt over heel de wereld. De vrijwilligers zijn dikwijls gepensioneerden met levenslange ervaring in het bedrijfsleven. Zij stellen hun deskundigheid ten dienste van ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten.. Ze komen uit 70 sectoren van de economie.

Gert Velthorst is één van die vrijwilligers. Als gepensioneerde veearts is hij deskundig op het gebied van veeteelt en diervoeding. In de afgelopen jaren is hij al verschillende  keren uitgezonden o.a. naar Oost-Europa, Afrika en China. Met behulp van beelden wil hij ons laten delen in zijn ervaringen.

Datum: maandag 19 november 2018
Plaats: Samen op Weg kerk in Uden
Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Workshop: “Creatief met zeep”

December is de maand van de creativiteit. We maken Sinterklaassurprises, kerststukjes en versieren de kerstboom. Daarom biedt Wilma Lammers voor mensen die het leuk vinden om samen met anderen creatief bezig te zijn een workshop aan met de titel “Creatief met zeep”. De grondstof waarmee wordt gewerkt is gietzeep. U kunt deze gieten in een door uzelf gewenste vorm en ook zelf de geur en kleur bepalen. De “zeepjes” die dan ontstaan kunnen worden samengevoegd met kralen, lintjes e.d. tot ornamentjes die kunnen worden opgehangen of neergelegd in een schaal of op een bord.

Datum: dinsdag 11 december
Plaats: Samen op Weg kerk in Uden
Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Opgave bij Wilma Lammers, tel 06 14 600 680 of ds Dick van der Vaart via de Contactpagina

Materiaalkosten: € 10

Leerhuis Uden - Veghel: "De Bergrede"

In het leerhuis gaan we verder met de Bergrede. Een tekst die overbekend maar onbemind is in de kerk, omdat de indruk gewekt wordt dat de lat in die woorden wel erg hoog gelegd wordt. We worden geacht zachtmoedig te zijn en vredesstichters en nota bene onze vijanden lief te hebben! Wie kan dat opbrengen? Geen wonder dat deze woorden van Jezus vooral als een mooi en tegelijk onhaalbaar ideaal te boek staan.
Maar in het leerhuis lezen we deze tekst met de bril van rabbijn Pinchas Lapide, en dan gaan diezelfde woorden anders klinken tegen de achtergrond van de Joodse gedachtenwereld waarin Jezus leerde en leefde. Dat levert niet alleen verrassend nieuwe inzichten op maar ook boeiende gesprekken over de relatie met onze medemens. Heel actueel in een tijd waarin we geconfronteerd worden met allerlei vijandbeelden, met religieus geweld, ook binnen onze grenzen. Nog los van de conflicten in onze privéomgeving.

Ook degene die er vorig seizoen niet bij waren, kunnen zonder problemen aansluiten.

Data: donderdag 13 december 2018; 17 januari en 21 februari 2019

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: De Schakel in Veghel, Hoofdstraat 53.

Gespreksleider: ds. Marja van den Beld.
Kosten: €5,00 per avond

Inlichtingen en opgave bij: Aaldrik Westera,
Tel 06 16 086 752
Email [email protected]

 

Drie gespreksbijeenkomsten over het boek "Dieper dan woorden"

Het CREDO, een geloof dat verbindt

door David Steindl – Rast

Met een voorwoord van de Dalai Lama.

Iedere religie – ook de christelijke – is de uitdrukking van een basaal geloof dat we allemaal gemeenschappelijk hebben. Geloofswaarheden verdelen, maar het geloof waaruit ze voorkomen is één en verbindt. Het Credo, dat slechts iets meer dan honderd woorden telt, is de oudst bewaard gebleven samenvatting van het christelijk geloof. Broeder Steindl- Rast legt de tekst zo uit dat die voor ons, twintig eeuwen later, gaat leven. Hij laat zien dat dit Credo spreekt met de stem van een spiritualiteit die dieper gaat dan welke traditie ook. Door zijn benadering brengt hij deze oude tekst tot nieuw leven en onthult hij een universele boodschap van vertrouwen, liefde, verbondenheid, compassie en vrede.

De Oostenrijks- Amerikaanse monnik David Steindl -Rast OSB is wereldwijd bekend vanwege zijn nauwe betrokkenheid bij de dialoog tussen christendom en boeddhisme en als bruggenbouwer tussen verschillende religieuze tradities. Dankbaarheid is voor hem de kern van een spirituele leefwijze en een weg naar meer levensvreugde. Hij is medeoprichter “A network for Grateful Living“  www.gratefulness.org

Data: de dinsdagen 15 en 29 januari en 12 februari 2019.
Tijd: van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Samen op Weg kerk in Uden.
Opgave: bij ds Dick van der Vaart via de Contactpagina

 

Stel je vraag aan de Kerkgroep Vorming & Toerusting

Laatste nieuws uit de kerk

Vredesweek

Vredesweek

Dit jaar is de VREDESWEEK van 21 tot 29 September. PAX heeft als thema gekozen: VREDE VERBINDT OVER GRENZEN   Grenzen letterlijk en figuurlijk bedoeld, tussen mensen, landen, geloofsgemeenschappen en tussen vele andere vormen van groeperingen. Vrede zien als...

Lees meer
BHV-er: iets voor jou?

BHV-er: iets voor jou?

Veiligheid is ook in onze kerkgebouwen van groot belang. Voor onze bezoekers en vrijwilligers vindt het College van Kerkrentmeesters het belangrijk om deze veiligheid zo goed als het kan te regelen. Daarom is het fijn om over zoveel mogelijk BedrijfsHulpVerleners...

Lees meer
Gemeenteavond 18 september

Gemeenteavond 18 september

UITNODIGING Aan:  alle gemeenteleden en alle belangstellenden Wanneer:  woensdag 18 september, 20:00-22:00 uur Waar:  Samen op Weg kerk, Uden Wat:    Gemeenteavond We gaan verder met het uitpakken van het verrassingsei. Hartelijk welkom; u komt toch ook??? De oproep...

Lees meer
Share This