Het Leerhuis Uden – Veghel 2019 – 2020

 

In december start weer een Leerhuiscyclus en wel op de volgende data:

do. 12 december; di. 21 januari; do. 13 februari en do. 12 maart.

Volgens afspraak behandelen we het boek: “Niet in Godsnaam” van Jonathan Sacks, zie de inleiding op het thema hieronder.

Afgesproken is om bij voldoende aanmeldingen het boek gezamenlijk aan te schaffen, om zodoende indien mogelijk bij de boekhandel een korting te verkrijgen. Dus, bij deze verzoeken wij jullie om tijdig, voor 1 september, door te geven of je wel/niet mee doet.

Inleider is: Marja van den Beld

Opgave: Coby en Aaldrik Westera, tel 06 16 086 752 of westera5@ziggo.nl

Kosten: € 5,00 per avond

————————————————————————————————————————————————-

Inleiding op het thema door Marja van den Beld

Niet in Gods naam!

Vorig seizoen hebben we ons bezig gehouden met de moeilijke vraag: ‘Hoe kan men zijn vijanden lief hebben?’ Volgens het Oude testament moeten we immers onze vijand haten, zo suggereert althans Mattheus. Op een heldere manier liet rabbijn Pinchas Lapide zien dat deze uitleg op een groot misverstand berust. Toch is religie eeuwenlang een bron van geweld gebleven. Bij voorbeeld tussen  katholieken en protestanten. Dit veranderde rond de 18e eeuw toen religie afstand moest doen van macht.

Toch lijkt het wel of we in onze eeuw weer terug zijn bij af. Door verschillende oorzaken grijpen de religieuze extremisten ( b.v. ISIS)  opnieuw de macht. Het is daarom van het hoogste belang om opnieuw naar de theologie te kijken die leidt tot zulke gewelddadige conflicten.

Dat er grote behoefte is aan iemand die ons bij deze vragen de weg wijst, blijkt uit de populariteit van het boek van rabbijn Jonathan Sacks: “Niet in Gods Naam”. Hierin laat hij zien dat in rustige tijden de drie broederreligies Jodendom, Christendom en Islam vredig samenleven, maar in gespannen tijden ontstaat er broedertwist. Oorzaak is de verschillende interpretatie van de Genesisverhalen die ze met elkaar delen. Jonathan Sacks bepleit een radicaal andere manier van lezen, waardoor teksten deel van de oplossing kunnen worden. Go van mededogen.

Hij doet dit aan de hand van de verhalen over de broedertwisten in de bijbel zoals tussen Jacob en Esau, Jozef en zijn  broers.

Op de achterflap lezen we: “dit boek is en heldere aanklacht tegen allen die doden in de naam van de  God van het leven, oorlog voeren in de naam van de God van de vrede, haten in de naam van de God van liefde en gewelddadig zijn in de naam van de God van mededogen. Het is de hoogste tijd dat de belijders van alle religies opstaan en uitroepen: Niet in Gods naam!

Share This