Uitnodiging

Toelichting Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen.(Wtp)

Voor veel mensen met een ( toekomstig) pensioen is het volstrekt onduidelijk wat er de komende jaren gaat wijzigen in de pensioenen en wat de gevolgen daarvan voor hen zijn.

Twee deskundigen , de heren Cyril Savelkoul en Jeroen Antonides zullen aan de hand van een power point presentatie de belangrijkste punten van de nieuwe wet toelichten. Beiden zijn sectormanager Algemene Pensioen Groep (APG) en onderhouden in die functie de contacten met de werkgeverskoepels en sectorale vakbonden voor de diverse sectoren van overheid en onderwijs, die de pensioenvoorziening voor hun deelnemers bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) hebben ondergebracht.

De toelichting zal achtereenvolgens gaan over:

  • uw pensioen op grond van de huidige wetgeving,
  • het karakter van premieregelingen,
  • de feitelijke overgang naar het nieuwe stelsel door middel van het zogenaamde invaren,
  • wat er voor u als gepensioneerde gaat wijzigen,
  • wat dit betekent voor uw huidige en toekomstige indexatie,
  • wat er gebeurt met de indexatieachterstand die veel gepensioneerden ondervinden.

Daarbij hopen we op de nodige interactie in de vorm van vragen.
Mogelijk kan nog kort worden stil gestaan bij de behandeling van de Wtp in de Eerste Kamer. Tenslotte wordt aanvullend in quiz vorm ingegaan op uw vertrouwen in het huidige en nieuwe stelsel.

U bent van harte uitgenodigd door Senioren Belang Kring Maashorst en de PCOB Maashorst om deze (gratis) middag bij te wonen.

Datum:         woensdag 22 maart 2023.
Locatie:        grote zaal van het Kerkelijk Centrum, Schepenhoek 157, Uden
Tijdstip:        14.00 – 16.00 uur.

Alei Veldhorst,
secretaris PCOB Maashorst

Share This