U I T N O D I G I N G

’n Museum dat werkt!

Bijeenkomst op dinsdagmiddag 17 april in ‘de Schakel’ te Veghel. In februari jl was een presentatie gepland over SIEMei. Door omstandigheden kon dit helaas niet doorgaan. We hebben een nieuwe afspraak met SIEMei gemaakt en kunnen u melden dat de presentatie nu gepland staat op 17 april a.s.. SIEMei is de afkorting van Stichting Industrieel Erfgoed Meierij. In haar museum aan de Noordkade in Veghel worden voorbeelden van uiteen-lopende aard getoond over de industriële en ambachtelijke bedrijvigheid in de Meierij. In de eigen werkplaats en smederij knappen de vrijwilligers van SIEMei oude machines en materialen op. Daarnaast is SIEMei actief betrokken bij projecten in de openbare ruimte zoals het opknappen van het Heilig Hartplein en de renovatie van de spoorwegovergang aan de Vorstenbosscheweg in Veghel en, niet in de laatste plaats, is door hen het toegangshek van ons Protestants kerkje aan de Hoofdstraat aan een opknapbeurt onderworpen. Het bestuur van de Seniorengroep hoopt dan ook op uw belangstelling op dinsdag, 17 april  a.s. tussen 14.00 uur en 16.00 uur in ‘de Schakel’, Hoofdstraat 53 (achter de Protestantse kerk) te Veghel. Vooraf en in de pauze schenken we koffie en thee. Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage van € 2,50 per persoon.

Abonneer je!

Abonneer je op de laatste berichten en krijg deze automatisch per e-mail toegestuurd!

Volg ons

Share This