Dit jaar is er een opname gemaakt van de Kerstnachtdienst in Uden.

Bekijk en vier dit mee via de Youtube link:

Voorganger: Ds. Tineke Werner, Ede

Met medewerking van Roelina Schouten (harp).
Daarnaast is er zang (Eline van Willigen) en pianospel (Piet Bron). 

Themalied, gezongen door Eline:

Gabriella’s Song “As it’s in heaven”
Arr. Sjef Ipskamp

Vanaf nu is mijn leven van mij
Elke tel, ieder uur, alle dagen,
Mijn verlangens die geven mij kracht
Voor het dragen van zorg en pijn

Ben de vrijheid niet meer gewend
Maakt me kwetsbaar en soms onzeker
Toch vertrouw ik op mijn gevoel
Kies bewust voor een eigen doel

Ik wil voelen dat mijn leven heel bijzonder is
Ik wil opstaan met een lach
Ik wil voelen hoe de nacht een stralend nieuwe dag ontmoet

Ik wil weten, wie ik ooit was
Hoe ik zocht naar verborgen talenten
Zonder twijfel zo stil te staan
Met de wil om steeds door te gaan

Ik wil gelukkig leven door mezelf te zijn
Met een sterke vrije wil
Leven met mijn hart en ziel
Ik ben hier en mijn leven is van mij
‘k ga voor niemand meer aan de kant
Neem de toekomst in eigen hand

Ik wil voelen dat ik echt besta.

De Kerstcommissie,
Eline van Willigen en Corine Crone

Dankwoord:
Deze dienst en de opname ervan zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet en creativiteit van het technisch team. Bedankt, Dick en Gijs!

Kerstcollecte

Traditiegetrouw is de collecte in de Kerstnachtdienst bestemd voor het Leger de Heils. Helaas gaat dat dit jaar niet, omdat er geen kerkgangers in de kerk zitten.
In plaats daarvan collecteren we online voor de Kerstcollecte van Kerk in Actie:

Geef Licht aan Vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Je bijdrage kun je nu al overmaken via Vluchtelingenkinderen in Griekenland. Of klik op de collectebussen:

Bovendien: de Diaconie zal de collegegelden verdubbelen. Dit wordt gedaan vanuit de opbrengst rommelmarkt 2019 in Veghel!
Looptijd van de collecte is tot en met januari volgend jaar.

Meer informatie over deze actie staat in het Nieuwsbericht op onze website. Geef gul!

Share This