Op palmzondag werd in de kindernevendienst het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem verteld. Daarna maakten de kinderen palmstokken met symbolen daarin gehangen die verwijzen naar het verhaal.

Aan het einde van de dienst in de kerk in Veghel kwamen ze de kerk via de hoofdgang binnen in een rij en hielden de palmtakken omhoog. Dit terwijl de gemeente zong:

Stap voor stap gaat door Jeruzalem, Jezus op de rug van een ezelin.
Kinderen zwaaien takken, zingen.:
Zegen voor wie komt in de naam van de Heer !

Daarna legden de kinderen om de beurt de betekenis van de symbolen aan de gemeente uit. Het was een feestelijke dienst!

Share This