Verslag van de Goed Gesprek bijeenkomsten

Zoals je waarschijnlijk weet konden dit jaar de huiskameravonden niet doorgaan. Als alternatief werden drie Goed Gesprek bijeenkomsten georganiseerd, twee in Uden en één in Veghel.
De opkomst viel, ondanks de coronatijd niet tegen. Het onderwerp was “Waar is God in deze pandemie”. Uit het boekje van Tom Wright werd hoofdstuk 4 belicht. Er werd een parallel getrokken met de rampen die in de bijbel beschreven staan, bijvoorbeeld de ballingschap, maar ook de christen-vervolgingen. Opvallend is dat Wright erop wijst dat de mensen in deze situaties niet enkel analyseren (Hoe heeft dit toch kunnen gebeuren?), maar vooral praktisch vooruit denken (Wat kunnen wij doen in deze noodsituatie? Hoe kunnen we de mensen die erdoor geraakt worden een helpende hand e.d. bieden?). Dat geeft een positief en actief (handelings-)perspectief! Het hoofdstuk uit het boek van Wright sluit af met gedachten over Romeinen 8. Daarin beschrijft Paulus de door hem geadviseerde houding van de christenen “God werkt met en door hen die Hem liefhebben om alle dingen tot een goed eind te brengen” (vers 28). Dat is een andere vertaling en uitleg dan je vaak tegenkomt. Dan lijkt er te staan: “wees maar dankbaar voor al het leed dat je aangedaan wordt, want God heeft er een bedoeling mee.” Of,” het leed is een gevolg van je zonden”. De opvatting van Paulus bleek een eye-opener te zijn. God wil ons ook in moeilijke omstandigheden en negatieve situaties gebruiken om het goede te doen.

Overigens werden de bijeenkomsten vooral gevuld met persoonlijke ervaringen en heel praktische dingen kwamen aan de orde: hoe ga je om met het feit dat door thuiswerken je EN moeder/vader bent EN juf/meester OF anderszins werknemer/ondernemer en ook nog het huishouden draaiend moet houden.
Geanimeerde gesprekken, die, zoals diverse deelnemers het verwoordden, uitnodigen tot een vervolg. Het volgend seizoen hopen we dan ook weer een aantal Goed Gesprek bijeenkomsten te organiseren en dat ook te vertalen naar één of meer bijzondere vieringen. Hartelijk welkom en het liefst: zet je met ons in voor dergelijke Goed Gesprek bijeenkomsten.

Belcirkel

Voor de Belcirkel hebben zich 13 mensen aangemeld. Verheugend nieuws dus, hoewel we er nog best wat meer bij willen hebben. Die 13 mensen bellen op gezette tijden gemeenteleden. Gewoon om te horen hoe het ze vergaat en te informeren of ze het allemaal wel redden in deze corona tijd. Wil je ons helpen, meld je dan aan bij Marcel Zijlstra: m.zijlstra@protestantsekerk.nl.

Kerkdiensten in Veghel

Gelukkig zijn die sinds 30 mei ook weer van start gegaan, zoals ook de Meditatieve Vieringen, een initiatief vanuit het team van enthousiaste gemeenteleden, dat een passie heeft voor dergelijke vieringen.

Verantwoordelijkheid nemen

Dat brengt ons op het volgende punt. Deze enthousiaste gemeenteleden hebben we meer nodig, voor vele aspecten van het gemeente-zijn (wat te denken van de contactgroepen in Uden en in Veghel, die bij nieuwkomers op bezoek gaan, een kaartje in de bus doen bij jarigen, zieken, jubilarissen? Wat te denken van het team Jeugd, Tienerkerk, kindernevendienst, een projectgroep Communicatie? En niet vergeten de Diaconie? 

Last but not least: er schijnt enorm tegen de functie ‘ambtsdrager’ opgezien te worden. Je schijnt er een heilige (absoluut volmaakt) voor te moeten zijn. Heiligen in die zin bestaan niet. We hebben mensen nodig zich met liefde en enthousiasme in willen zetten. Mensen die een stukje van hun tijd willen geven aan Besturen in onze kerk.
Zonder bestuurders kan het schip (lees: de gemeente) niet zelfstandig blijven functioneren en zonder voldoende actieve roeiers in de boot kunnen we niet alle taken uitvoeren die belangrijk zijn om samen aan de gemeente te bouwen.
De kerkenraad gaat mensen benaderen en hoopt op positieve reacties.
Stuur en/of roei je mee…?!

Marian Metselaar, ouderling pastoraat

Marcel Zijlstra, interimpredikant

Spreekuur interimpredikant

Nu er weer meer ruimte komt, start ik het actieve/fysieke spreekuur in de kerkgebouwen met ingang van maandag 5 juli weer op:

Datum, tijd en plaats:

  • 5 juli 18.30-19.00 uur   Kerkgebouw Uden
  • 19 juli 18.30-19.00 uur   Kerkgebouw Veghel
  • 2 augustus 18.30-19.00 uur   Kerkgebouw Uden
  • 30 augustus 18.30-19.00 uur   Kerkgebouw Veghel

Het spreekuur is bedoeld voor korte mededelingen of om een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek. Bellen of mailen kan ook: m.zijlstra@protestantsekerk.nl / M: 06 36 533 786.

Vakantie interimpredikant

Van maandag 9 augustus tot maandag 30 augustus geniet ik mijn zomervakantie met m’n gezin.
Vanaf maandag 30 augustus ben ik weer bereikbaar en actief voor/in de PG Uden-Veghel.

Marcel Zijlstra, interimpredikant

Share This