Pastoraat – Nieuwsbrief 1

Een nieuwsbericht van dominee Marcel Zijlstra en Marian Metselaar, ouderling pastoraat.

Als je dit bericht leest zitten we zwaar in de 2de lockdown. Die ook nog eens is aangescherpt: avondklok en bezoek van maar 1 persoon. De avondklok raakt waarschijnlijk vooral jongeren en jonge gezinnen en hopelijk minder de ouderen. Maar het bezoek van maar 1 persoon, ja, dat valt niet gemakkelijk.

Dat betekent ook dat dominee Marcel Zijlstra niet zo vlug bij gemeenteleden op bezoek kan komen, helaas. Maar dan biedt de telefoon uitkomst. Marcel is dus ook begonnen met het bellen naar diverse gemeenteleden. Verder werkt hij zich in door het lezen van veel documenten en via beeldbellen spreekt hij met kerkenraadsleden en ook is hij voorgegaan in een aantal online kerkdiensten.

Een start die we anders gewild hadden, maar het is nu eenmaal niet anders. We moeten roeien met de riemen die we hebben. We kunnen mopperen op wat niet mogelijk is, maar we kunnen ook bekijken wat de mogelijkheden wel zijn. En die heb je kunnen lezen in de info die bij de Actie Kerkbalans bijgesloten was.

Zoals je wellicht hebt vernomen, zijn in deze tijd de huiskameravonden niet mogelijk. In de maand maart vinden er wel 4 bijeenkomsten plaats, die we de titel “Een-Goed-Gesprek-Avond” hebben meegegeven.
Je kunt je daarvoor opgeven via een antwoordstrookje dat je weer mee kunt geven aan de lopers. Er zal ook een uitnodiging via de kerkmail gestuurd worden. Je moet dan denken aan de mail, die je kreeg om je aan te melden voor een kerkdienst.

We kunnen je alvast wel verklappen wat het thema van de avonden zal worden “Als het leven kantelt, Psalmen in de coronatijd”.

Elke week krijg je via de kerkmail een overdenking/bemoediging/inspiratie toegestuurd en een gebed dat bij de overdenking past. Zo leven we toe naar de avonden in maart.

Dominee Marcel Zijlstra en ouderling Marian Metselaar hopen op deze manier toch iets op gang te brengen van contact en bemoediging.

Voor nu wenst de kerkenraad u/jou heel veel sterkte.
HOUD MOED, HEB LIEF!

Hartelijke groet,
Marcel en Marian 

Share This