Startzondag nieuw seizoen… 12 september

We genieten nog volop van de zomermaanden en de vakantieweken. Maar het is goed om alvast ook vooruit te kijken, naar het nieuwe seizoen van 2021-2022. Alles wijst er op dat het een seizoen wordt waarin we als gemeente grote veranderingen zullen beleven. Zoals rond de kerk in Veghel maar ook rond het beroepen van een nieuwe predikant! Laten we daarom dit seizoen goed van start gaan.

Op zondag 12 september geven we het startsein, met een kerkdienst en zo veel mogelijk andere activiteiten. Ook in de week eraan voorafgaand!

Van de kerkenraad horen en zien we vast hoe de plannen eruit zien voor de werkvelden waarin we het kerkelijk leven nu hebben ingedeeld: scribaat, predikantschap, voorzitterschap, pastoraat (waaronder jeugd en vorming & toerusting), diakonaat en kerkrentmeestersschap.

Op donderdagavond 22 juli brainstormen we erover in de kerkenraad.

De scriba, Cees Metselaar, en de predikant, Marcel Zijlstra, staan al in de startblokken om van alles te organiseren. Met jullie hulp natuurlijk, want daardoor wordt het nog leuker! 
Denk maar eens aan de activiteiten die er zoal waren voor corona, zoals Samen aan Tafel (BBQ!!), jeugdactiviteiten, lezingen en workshops. Het zou toch geweldig zijn om op de zondag en de week voorafgaand dit allemaal weer op te pakken! 

      

Heb je nog andere ideeën? Bel dan even  met Cees Metselaar (06 53 701 073).  

En wat vind je trouwens van alle suggesties op de website van de PKN over de nieuwe seizoen, startzondag en Jaarthema 2021/2022 – Van U is de toekomst ?

Share This