Op zondag 20 september, Vredeszondag, is er om 15 uur een Taizégebed in de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther, onder de leiding van ds Marloes Meijer – bij ons bekend van het Bezinningstraject – en Joost Jansen o.praem:

“De kerk bestaat niet voor zichzelf maar voor de wereld, om er het zuurdesem van de vrede te zijn.” Het is een citaat van een van de laatste pagina’s van de dikke biografie over frère Roger, stichter van oecumenisch jongerenklooster Taizé in Frankrijk.

Op vredeszondag 20 september staan we stil bij dat ‘zuurdesem van de vrede’ tijdens een Taizéviering in de tuin van de Abdij van Berne.

Muzikanten uit allerlei geledingen in de omgeving ondersteunen de viering muzikaal. Als het mogelijk is volgens de RIVM-richtlijnen zingen, lezen en vieren we een half uur lang een Taizégebed. Zo kneden we figuurlijk, maar ook letterlijk (!) het deeg dat ons vrede geeft.

Daarna is een ieder uitgenodigd om op gepaste afstand met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een aantal stellingen. Intussen is het mogelijk om het deeg tot brood te (laten) bakken bij de aanwezige vuurkorven.

We sluiten af met een korte presentatie van het boek en na afloop, rond 16 uur, kan er een biertje gedronken worden bij het proeflokaal van Stichting Berne Abdijbier, alsof het Oyak is.

Aanmelden is verplicht. Graag via taizeberne@gmail.com.
Vermeld je naam, telefoonnummer en het aantal personen en huishoudens waarmee je komt. Hier kun je je evt. ook aanmelden wanneer je muzikale medewerking wilt verlenen.

Zie ook de website van de Abdij van Berne: klik hier.

Share This