Een verslag van de themadienst over diaconie in het kader van een heel jaar 50 jaar op zondag 8 maart 2020.

Door de opeenvolgende activiteiten te beschrijven brengen we de dienst in beeld.

Om een heel jaar 50 jaar te benadrukken werden er vooraf via de beamer beelden uit het (recente) verleden getoond. De dienst begon met een filmpje uit de feestelijke dienst van en heel jaar 50 jaar van 17 november 2019. Tijdens de koffie werden 50 brandende kaarsjes, geplaatst op kleine taartjes, binnengebracht.

Door de Ouderling van Dienst Mies Smit werd toegelicht hoe de dienst gepland was: een verdieping door ds. Henk Vijver uit Oss en een toelichting op het project Anusa in Namibië, toegelicht door Tineke Stolk, en ook aandacht voor het Noodfonds.

Het thema Diaconie werd door ds. Henk Vijver belicht aan de hand van een verhaal uit het boek Handelingen. Hoe de gemeente in Antiochië tijdens een hongersnood de gemeente in Jeruzalem te hulp kwam, een prachtig voorbeeld van diaconie. De diaconie omschreef hij met een regel uit een lied: Het Gouden Koord dat allen samenbindt. Met de diaconie krijgen wij als Christenen onze identiteit.

Direct voor de collecte lichtte Tineke Stolk het project Anusa toe. Daar is zij bij betrokken samen met haar buurvrouw Gerdine Brekelmans van Naaiatelier Zuid in Uden. In het project worden jonge vrouwen opgeleid tot zelfstandig naaister. Zij maken schooluniformen die voor een haalbaar bedrag aan arme kinderen worden gegeven zodat ze naar school kunnen. Een schooluniform is daar een eis! Daarnaast is er praktische hulp voor de kinderen in het project als geheel dat Beautiful Kidz heet. Zie ook het artikel uit het Udens Weekblad van 22 februari 2020.

Daarna werd het Noodfonds onder de aandacht gebracht. Dat is een aanvulling op de toeslagen die de gemeente kan geven door directe financiële nood te lenigen. Het Noodfonds is opgericht vanuit onze gemeente samen met de gemeente De Levensboom en de Katholieke kerk. Om het schrijnende van iemand die in de schulden is geraakt in beeld te brengen werd het lied Die Geur vertoond. Nogal confronterend: https://www.youtube.com/watch?v=0uhPTptqAqU&t=16s

Al met al een prachtige dienst waarin gepoogd werd verleden, heden en toekomst rondom het thema Diaconie met elkaar te verbinden. Verder was een brochure beschikbaar over diaken zijn en is in beeld gebracht welke activiteiten in de kerk in de sfeer van Diaconie liggen. Diaken zijn: een prachtige taak om te doen. De brochure ligt in de hal van de kerk.

Een heel positieve mededeling kon ook worden gedaan: Cor Hoogenboom is bereid voorzitter van de Diaconie te worden. Uiteraard nadat hij is bevestigd via de gebruikelijke procedure.

Na de dienst werd gezellig nagepraat onder het genot van een kop koffie.

Namens de projectgroep een heel jaar 50 jaar aangevuld met bijdragen van Maik en Juliana Schijf en Aaldrik Westera.

Share This