UIT DE KERKENRAAD,  juli 2020

Hieronder leest u de tekst zoals in het vorige Klankbord verscheen. Wij hebben u toen ingelicht over de voortgang van het veranderingsproces in onze kerk dat is ingezet met de bezinning. De onderstaande tekst drukken we opnieuw af omdat dit een mooi overzicht geeft van de voortgang.
De tekst uit het vorige Klankbord hieronder bevat een aantal vragen. Op de eerste twee vragen gaan we nader in omdat we op een kritisch punt zijn beland.

De tekst uit het vorige Klankbord:

Het moderamen heeft ook bellen met een groep, beeldbellen en ZOOMEN ontdekt. Er is heel wat online vergaderd, ook met ds. Annet Hogenbirk en ook met ds. Marloes Meijer.
Want u vraagt zich natuurlijk af:
“en hoe gaat het nu verder met het bezinningsproces” en
“hoe worden de belangrijk besluiten van de kerkenraadsvergadering van 12 december nu uitgevoerd”,
“hoe staat het met de analyses met betrekking tot de financiën”
“kunnen we een nieuwe solvabiliteitsverklaring aanvragen”
“wanneer komt er nu eindelijk een nieuwe dominee”.

Allemaal vragen die u en ons bezighouden.

De kerkenraad heeft 3 sporen gevolgd:

  1. Zorgen dat we het hele jaar gebruik kunnen maken van gastpredikanten. Dat is gelukt. (hoewel we er nu helaas een aantal af moesten zeggen)
  2. Zorgen dat het pastoraat ingevuld wordt. Daartoe is ds. Annet Hogenbirk aangetrokken.
  3. Zorgen dat een advies uit het Werkplan van de meedenkgroep en ds. Marloes Meijer uitgevoerd wordt. We hebben ds. Marloes Meijer gevraagd de kerkenraad te coachen en te begeleiden bij het veranderproces.

Donderdag 28 mei vergaderen we als kerkenraad, of via ZOOM of fysiek in de kerk met inachtneming van de corona veiligheidsmaatregelen. Enige agendapunt is het Werkplan dat de meedenkgroep en ds. Marloes Meijer opgesteld hebben.

Via email vergaderen we over een aantal zaken, zoals:

  • Een verslag van een onderzoek naar de online vieringen, die in gemeenten om ons heen toegepast worden. Kunnen wij dat ook realiseren?
  • Er is een verzoek van de christelijke gemeente de Levensboom gekomen of zij ons gebouw kunnen gebruiken. Deze vraag onderzoeken we.
  • Het opstellen- en het beheer van het onderhoudsplan voor beide kerkgebouwen is in gang gezet
  • De meedenkgroep heeft een activiteitenplan opgesteld, dat afgestemd wordt met de lopende zaken. De meedenkgroep maakt dus concreet dat zij actief blijft op projectmatige basis.
  • De website is nu ondergebracht in Uden.
  • Er wordt gewerkt aan een nieuw visie-document ivm de solvabiliteitsverklaring.

Dat was heel wat informatie uit de Kerkenraad. We hopen dat u zo toch goed op de hoogte bent.

Tot zover de tekst uit het vorige klankbord.

De volgende vragen uit de opsomming hierboven bieden een leidraad om het vervolg te schetsen.

“en hoe gaat het nu verder met het bezinningsproces” en
“hoe worden de belangrijk besluiten van de kerkenraadsvergadering van 12 december 2019 nu uitgevoerd”,

Hoe gaat het nu verder ?

We hebben niet stilgezeten. Onder begeleiding van ds. Marloes Meijer is gezocht naar een invulling van de vraag hoe het Werkplan, vastgesteld op 12 december 2019 , vertaald kan worden naar een Protestantse Gemeente Uden- Veghel die toekomstbestendig is.

Daarbij was een belangrijk punt hoe we zo kunnen werken dat we geen onnodige vergaderingen hebben en onnodige administratie wordt voorkomen. Ook dat de taken die uitgevoerd moeten worden om als gemeente te kunnen functioneren een belasting meebrengen die goed te dragen is naast ons drukke leven (voor de meesten) van alledag. Dat allemaal om vorm en inhoud te geven aan Diversiteit in geloven, Geloof als Essentie en Gastvrij met name ook naar buiten. Dit is de keuze voor de pijlers van onze gemeenschap in de komende jaren.

Onder begeleiding van Marloes is stilgestaan bij het werkplan. In het werkplan is de benadering ‘dromen, denken, doen’ gekozen. Dat dromen is tijdens het bezinningsproces gedaan zou je kunnen zeggen. Dat heeft het werkplan als leidraad opgeleverd. Dit werkplan heeft echter niet het karakter van een handleiding. Zo van: dus moeten we zo en zo gemeente zijn. Nee het is de leidraad voor een zoekproces om de droom handen en voeten te geven. Dit zoekproces ( het denken)  heeft inmiddels een overzicht van de taken opgeleverd die vallen onder de verschillende functies van een kleine slagvaardige Kerkenraad. Het streven is naar invulling van functies in de Kerkenraad die niet meer belasting meebrengen dan het uitvoeren van een willekeurige vrijwilligerstaak. We willen af van de vreemde schroom dat het zijn van ambtsdrager wel een heel zware taak is.

Het mooie van onze gemeente is dat er veel leden bereid zijn vrijwilligerstaken uit te voeren. Als we dat toekomstbestendig kunnen organiseren wordt het uitvoeren van een taak, ook als ambtsdrager, een aantrekkelijke en bevredigende bijdrage aan onze gemeenschap.

In de periode dat het bezinningsproces liep hebben we heel veel gehad aan de bijdrage van de meedenkgroep. Ook hebben leden van de gemeente via de gemeenteavonden in het bezinningsproces meegedacht. Nu is de fase aangebroken om de kleine slagvaardige Kerkenraad te vormen. We willen dat bereiken door een voorbereidingsteam of noem het een projectgroep van 6 tot 7 personen te formeren onder leiding van Marloes Meijer. De projectgroep gaat op basis van de taakomschrijving per functie de nieuwe kerkenraad voorbereiden. Een heel belangrijke vraag daarbij is: wat gebeurt er en in onze gemeenschap en wat valt onder welke taak. Welke activiteit moet een vervolg krijgen en wat moet worden veranderd? Maar ook wat er nog meer zou moeten gebeuren.

Dit is dus een heel praktische fase. Wij hopen dat gaandeweg dit project of daarna leden uit onze gemeenschap gevonden worden die de functies in de Kerkenraad willen gaan vervullen. Het project loopt tot in oktober 2020.
Als je denkt: ja, bij dat project wil ik wel helpen bijvoorbeeld  omdat je veel weet van wat er in de gemeente gebeurt of ideeën voor initiatieven hebt, schroom dan niet en mail naar
kerkenraad@sowkerk-uv.nl of bel de scriba: 06 53 701073. (Marian 06 22 485 534)

Tenslotte hopen we dat dan de aanvraag voor de solvabiliteitverklaring in procedure is zodat we snel daarna met het beroepen kunnen beginnen.

Namens de Kerkenraad,
Cees Metselaar, scriba

Share This