De kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat een tweetal gemeenteleden aangegeven heeft de kerkenraad te willen versterken. De heer Cor Hoogenboom heeft aangegeven voorzitter te willen worden van de Diaconie en mevrouw Sannie Floor heeft aangegeven beschikbaar te zijn als ouderling met een bijzondere opdracht als lekenprediker (denk aan uitvaarten).
Als er geen schriftelijke bezwaren ingediend worden bij de scriba van de kerkenraad, zullen Cor en Sannie bevestigd worden op 18 oktober.

Maar er zijn meer veranderingen in de samenstelling van de kerkenraad.

Op 18 oktober treden er ook een aantal kerkenraadsleden af, waaronder de voorzitter van de kerkenraad, Ria de Ruiter, en de secretaris van het College van Kerkrentmeesters, Ria van Heezik.

Ondanks herhaalde oproepen (zie oproepen in november 2018,  februari 2019, april 2019, etc.) zijn er tot op heden geen kandidaten voor die functies. Daardoor dreigt de gemeente onbestuurbaar te worden. We hebben om deze reden het advies van de Classis gevraagd over het zelfstandig voortbestaan van onze gemeente. Op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering van 29 oktober zal dit onderwerp centraal staan.

We roepen u allen op om na te denken wie deze posities zouden kunnen invullen. Mocht u kandidaten weten, meld het dan svp bij de scriba Cees Metselaar.

Namens de kerkenraad,
Ria, Margriet, Cees en Marian.

Share This