Gelukkig  leven de verschillende bevolkingsgroepen in Veghel vreedzaam naast elkaar. Er is grote onderlinge waardering en wil tot samenwerking. Dat bleek nog in juni toen vertegenwoordigers van de verschillende religies in een gesprek  met de burgemeester aangaven zich samen  met de burgerlijke gemeente in te willen zetten voor  sociale samenhang en voor een inclusieve samenleving d.w.z. een samenleving waarin gelovigen en niet –gelovigen zich samen inzetten voor een humane, veilige en zorgzame samenleving.

Die samenleving kan zomaar worden bedreigd door extremistische gedachten en handelingen. De vreedzame samenleving bestaat niet vanzelf maar moet onderhouden worden en er moet aan gebouwd worden. Dat vraagt van ons dat we in actie komen niet blijven zitten en zwijgen maar opstaan en uitspreken dat we mensen van goede wil zijn en vreedzaam willen samenleven met onze plaatsgenoten.

Daarom roep ik u op om

donderdag 21 september

me te doen aan de vredesmanifestatie. Vanaf 18.00 uur verzamelen leden van de Turkse moskee, de Lambertusparochie, de Marokkaanse moskee en de Protestantse gemeente zich bij hun moskee en kerk en wandelen zij vervolgens langs de gebouwen  en sluiten de daar verzamelde mensen zich aan bij de stoet. Vanaf onze kerk lopen we naar het Julianapark waar de vredesmanifestatie begint om 18.30 uur.

Om 18.00 uur zullen Lies Oosten en ik voor onze kerk staan en meelopen naar het Juliana park. Laat zien dat ook u/jij actief wilt laten zien dat ook u/jij een vreedzame samenleving van wezenlijk belang vindt : loop met ons mee !!

Lies Oosten
Ds. Dick van der Vaart

Share This