Kerkrentmeesters

Algemeen

Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de Protestantse Gemeente Uden-Veghel, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Deze verantwoordelijkheid heeft de Kerkenraad aan het College gedelegeerd. Zo is het vastgelegd in de Kerkorde van de PKN.

Taken van het college zijn:

 

  • Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van onze gemeente.
  • Het zorg dragen voor geldwerving: o.a. Actie Kerkbalans.
  • Het bijhouden van de ledenadministratie.
  • Het voeren van een degelijke boekhouding, e.a. gebaseerd op die van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht.
  • Onderhoud van gebouwen.
  • Beschikbaar stellen van Gebouwen voor erediensten en andere activiteiten, waaronder verhuur aan derden.

 

Samenstelling College van Kerkrentmeesters (CvK)

Mevr. Margriet Bräuner

Voorzitter

Mevr. Ria van Heezik

Secretaris

Mevr. Wilma v.d. Zwan

Penningmeester

Dhr. Adrie Stolk

ANBI

Dhr. Andree Troost

Gebouwen Uden

Dhr. Cees van Schie

Gebouwen Veghel

Mevr. Dettie van Ginkel

Actie Kerkbalans

Financieel beheer

 

ANBI

De Protestantse Gemeente Uden-Veghel is ANBI gecertificeerd. Daardoor zijn jouw giften aan onze gemeente aftrekbaar van de belasting.
Op de pagina ANBI vind je alle ANBI gegevens inclusief een verkorte staat van baten en lasten.

Periodieke giften

Een periodieke gift is een gift waarbij je voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente of de diaconie schenkt.  Voordeel van dit soort giften is, dat zij volledig aftrekbaar zijn van de belasting.
Sinds 2014 hoef je hiervoor niet meer naar de notaris. Je kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Margriet Bräuner, College van Kerkrentmeesters, telefonisch of via de pagina Contact.

Of wil je een overeenkomst voor een periodiek gift aangaan met de gemeente? Download dan het overeenkomstformulier hieronder en stuur het naar Margriet Bräuner.
Klik op overeenkomst_ period_gift_in_geld_ib0802z2fol

Collectebonnen

Onze gemeente werkt met collectebonnen. Deze bonnen hebben een waarde van  € 1.=.
De bonnen (20 per vel) zijn verkrijgbaar bij Hans Schilder.

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt, in samenwerking met het College, uitgevoerd door het Kerkelijk bureau.

 

Beheer gebouwen

Algemeen

Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over:

  • Kerk en bijgebouw De Schakel in Veghel  
  • Kerkelijk centrum Samen op Weg in Uden.

Kijk op de Contactpagina voor meer info

Veghel

Het beheer en de verhuur zijn in handen van dhr. Cees van Schie, tel. 0413 35 04 42.

Uden

Het beheer en de verhuur zijn in handen van dhr. Leendert Plug, tel. 0413 25 80 96.
Voor reserveringen en verhuur van ruimtes in het Kerkelijk Centrum kunt u met hem contact opnemen.

Kijk op de Contactpagina voor meer info.

Voor meer informatie is het College bereikbaar via de Contactpagina.  

 

 

 

Actie Kerkbalans

Elk jaar in januari start Actie Kerkbalans. Van 19 januari t/m 2 februari komen we bij u langs.

De bedoeling van Actie Kerkbalans is om geld in te zamelen waarvan alle activiteiten die een kerk in een jaar doet, betaald kunnen worden.
Van dat geld worden de gebouwen onderhouden, wordt de kerk verwarmd, worden activiteiten ondernomen voor jeugd en oudere, wordt pastoraal en diaconaal werk verricht…..
Belangrijk kerkenwerk waarbij wij niet zonder uw steun kunnen; want kerk zijn we samen.

In de folder hiernaast staat alles nog eens duidelijk uitgelegd. U kunt het online lezen maar ook downloaden als u wilt.

 

Heb je een vraag aan het College van Kerkrentmeesters of over Actie Kerkbalans?

Mevr. Wilma v.d. Zwan

Ouderling kerkrentmeester

Bijland 924
5403 VN Uden

Declaraties

Declaratie van onkosten gemaakt voor de kerk: Declaratieformulier CvK

Hoe in te dienen?

 

Per post:
  • Print het declaratieformulier
  • Vul het in en voeg de bonnetjes erbij
  • En stuur het per post naar Wilma
Per email:
  • Print het declaratieformulier en vul het in
  • Scan het en voeg scans van de bonnetjes bij
  • Mail het naar het College van Kerkrentmeesters via de Contactpagina.  

Heb je een vraag over je declaratie?

Gemeenteavond 24 april

Op 24 april van 20:45-22:00 uur komen we als gemeente Uden-Veghel bij elkaar om ons traject van bezinning en inspiratie officieel te starten. We maken kennis met ds. Marloes Meijer en de groep die samen met de gemeente dit traject inhoudelijk vorm gaat geven. We zijn...

Lees meer

Start Bezinningstraject

INFORMATIE VOOR ALLE GEMEENTELEDEN OVER HET BEZINNINGSTRAJECT De toekomst van de kerk Met het vertrek van ds. Dick van der Vaart, staan we voor een open toekomst. Hoe gaan we die toekomst tegemoet? Wat blijven we doen, wat willen we wellicht veranderen? Hoe kunnen we...

Lees meer

Bericht uit Hoogeveen

Van Peterine het volgende levensteken:   HOOGEVEEN “Nu is het welletjes, het was leuk, maar nu wil ik wel weer naar huis,” waren mijn eerste gedachten toen ik de tweede week in Hoogeveen even op de bank zat en Dick was vertrokken naar zijn eerste vergadering. Maar...

Lees meer

Contact

Adres:
Schepenhoek 157
5403 GA Uden
Tel: 0413 – 26 14 88
E-mail:
info@sowkerk-uv.nl

Volg ons

Share This