Klankbord

Klankbord, het Protestants informatieblad voor Uden en Veghel

Klankbord verschijnt 7 tot 9 per jaar en wordt bij u thuis in de brievenbus bezorgd.

Voor een jaar abonnement maakt u € 6,00 (meer mag ook) over op:

  • bankrekeningnummer NL 31 INGB 0002 777 154
  • t.n.v. W. Oosten en R. Wadners
  • Onder vermelding van “abonnement Klankbord”
  • Vergeet uw naam niet
  • Vergeet uw adres niet

Hebt u iets interessants voor het Klankbord wat u met de gemeente wilt delen?

Bekijk de laatste 3 nummers

EDITIE NUMMER
KOPIJ INLEVEREN VOOR
VERSCHIJNT UITERLIJK
Editie nummer 1
Editie nummer 2
Editie nummer 3
Editie nummer 4
Editie nummer 5
Editie nummer 6
Editie nummer 7
24 januari 2020
20 maart 2020
8 mei 2020
3 juli 2020
28 augustus 2020
16 oktober 2020
4 december 2020
7 februari 2020

 

 

3 april 2020
22 mei 2020
17 juli 2020
11 september 2020
30 oktober 2020
18 december 2020
Share This