Klankbord

Klankbord, het Protestants informatieblad voor Uden en Veghel

Klankbord verschijnt 7 tot 9 per jaar in papieren vorm en digitaal. De papieren versie wordt bij abonnees thuis in de brievenbus bezorgd.

Voor een jaarabonnement op de papieren versie maakt u € 6,00 (meer mag ook) over op:

  • bankrekeningnummer NL 31 INGB 0002 777 154
  • t.n.v. W. Oosten en R. Wadners
  • Onder vermelding van “Abonnement Klankbord”
  • Vergeet uw naam niet
  • Vergeet uw adres niet

Hebt u iets interessants voor het Klankbord wat u met de gemeente wilt delen?

Bekijk de laatste 3 nummers

EDITIE NUMMER
KOPIJ INLEVEREN VOOR
VERSCHIJNT UITERLIJK
Editie nummer 1
Editie nummer 2
Editie nummer 3
Editie nummer 4
Editie nummer 5
Editie nummer 6
Editie nummer 7
29 januari 2021
19 maart 2021
30 april 2021
25 juni 2021
27 augustus 2021
22 oktober 2021
10 december 2021
12 februari 2021

 

 

2 april 2021
14 mei 2021
9 juli 2021
10 september 2021
5 november 2021
24 december 2021
Share This