Kerkenraad

De Protestantse Gemeente Uden-Veghel is één van de eerste Samen op Weg gemeenten in Nederland.

Al in het begin van de jaren zeventig zijn de Hervormde Gemeente Veghel/Uden en de Gereformeerde Kerk Uden/Veghel een samenwerkingsverband aan gegaan. In 2010 zijn de gemeentes gefuseerd onder de vlag van de PKN.

Samenstelling van de kerkenraad

Dhr. Albert Verver

Ouderling (Voorzitter)

Dhr. Bert Brussaard

Ouderling (Scriba)

Ds. Edo Laseur

Predikant

Dhr. Wouter Boekenstijn

Ambtsdrager Cuijk

vacature

Ouderling Pastoraat

Mevr. Corine Crone

Ouderling Jeugd

Dhr. Piet van der Wilden

Diaken (voorzitter)

Dhr. Bram van der Vijver

Diaken (secretaris)

Dhr. Maik Schijf

Diaken (penningmeester)

Dhr. Arend Buurma

Ouderling Kerkrentmeester (voorzitter)

Mevr. Dettie van Ginkel

Ouderling Kerkrentmeester (secretaris)

Mevr. Ria van Heezik

Ouderling (OvD)

Dhr. Andries Hofman

Ouderling (OvD)

Mevr. Marian Metselaar

Ouderling (OvD)

Dhr. Cees Metselaar

Ouderling (OvD)

Dhr. Michel Spoelstra

Ouderling (OvD)

Mevr. Edith Verver

Ouderling (OvD)

Mevr. Marianne Bruring

Ouderling (OvD Cuijk)

Heb je een vraag aan de scriba / kerkenraad?

Beleidsplan 2022-2026

De geactualiseerde versie van het Beleidsplan 2021-2025, zoals vastgesteld door de kerkenraad op 17 november 2022.
Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Plaatselijke Regeling

Door de kerkenraad zijn op 15 september de plaatselijke regelingen vastgesteld. Hierin zijn de afspraken vastgelegd voor de Protestantse gemeente Uden-Veghel, voor zover die niet zijn bepaald in de Kerkorde. 
Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel - 31 mei De zomer staat voor de deur en dat betekent dat het weer tijd is voor een gezellige avond Samen aan Tafel! Op vrijdag 31 mei 2024 nodigen we jullie van harte uit om samen te genieten van heerlijke zomerse Surinaamse gerechten, bereid door onze...

Lees meer
Gemeentedag 9 juni

Gemeentedag 9 juni

Uitnodiging Gemeentedag 2024 Op zondag 9 juni 2024 is de Gemeentedag, voor alle gemeenteleden van Uden-Veghel-Cuijk. Een dag met feestelijkheden, ontmoeting en gezelligheid. We beginnen de dag met het verwelkomen van Edo en Marta in Cuijk. Het is die zondag de eerste...

Lees meer
Share This