Kerkenraad

De Protestantse Gemeente Uden-Veghel is één van de eerste Samen op Weg gemeenten in Nederland.

Al in het begin van de jaren zeventig zijn de Hervormde Gemeente Veghel/Uden en de Gereformeerde Kerk Uden/Veghel een samenwerkingsverband aan gegaan. In 2010 zijn de gemeentes gefuseerd onder de vlag van de PKN.

Samenstelling van de kerkenraad

Dhr. Albert Verver

Ouderling (Voorzitter)

Dhr. Bert Brussaard

Ouderling (Scriba)

ds. Edo Laseur

Predikant

vacature

Ouderling Pastoraat

Mw Sannie Floor-Prins

Ouderling (Lekenvoorganger)

Mevr. Corine Crone

Ouderling Jeugd

Dhr. Piet van der Wilden

Diaken (voorzitter)

Dhr. Bram van der Vijver

Diaken (secretaris)

Dhr. Maik Schijf

Diaken (penningmeester)

Dhr. Arend Buurma

Ouderling Kerkrentmeester (voorzitter)

Mevr. Dettie van Ginkel

Ouderling Kerkrentmeester (secretaris)

Mevr. Ria van Heezik

Ouderling (OvD)

Dhr. Andries Hofman

Ouderling (OvD)

Mevr. Marian Metselaar

Ouderling (OvD)

Dhr. Cees Metselaar

Ouderling (OvD)

Dhr. Michel Spoelstra

Ouderling (OvD)

Mevr. Edith Verver

Ouderling (OvD)

Heb je een vraag aan de scriba / kerkenraad?

Beleidsplan 2022-2026

De geactualiseerde versie van het Beleidsplan 2021-2025, zoals vastgesteld door de kerkenraad op 17 november 2022.
Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Plaatselijke Regeling

Door de kerkenraad zijn op 15 september de plaatselijke regelingen vastgesteld. Hierin zijn de afspraken vastgelegd voor de Protestantse gemeente Uden-Veghel, voor zover die niet zijn bepaald in de Kerkorde. 
Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Theatervoorstelling Lang zal hij leven

Theatervoorstelling Lang zal hij leven

Via de Ring Den Bosch ontvingen we de onderstaande uitnodiging: Theatervoorstelling Lang zal hij leven Lang zal hij leven is een interactieve voorstelling over morele dilemma’s  rond euthanasie bij dementie.Hoe kom je verder als standpunten onoverbrugbaar lijken te...

Lees meer
Even Op Adem in december

Even Op Adem in december

'even Op Adem komen' … op 6 december Wij komen weer bij elkaar voor een moment van rust. Een moment om even OP ADEM te komen. We laten ons inspireren door mooie muziek, teksten en stilte. Jullie zijn welkom op:Datum: woensdag 6 december.Plaats: Kerkelijk Centrum,...

Lees meer
Samen aan Tafel in november

Samen aan Tafel in november

Samen aan Tafel vrijdag 24 november 2023 Wat een feest was het hé, de Samen aan Tafel bijeenkomst in oktober! En wat hadden de koks hun best gedaan op de Thanksgiving maaltijd. Wat ons betreft was het zeker voor herhaling vatbaar om ook eens andere mensen, bijv. van...

Lees meer
Share This