Kerkenraad

De Protestantse Gemeente Uden-Veghel is één van de eerste Samen op Weg gemeenten in Nederland.

Al in het begin van de jaren zeventig zijn de Hervormde Gemeente Veghel/Uden en de Gereformeerde Kerk Uden/Veghel een samenwerkingsverband aan gegaan. In 2010 zijn de gemeentes gefuseerd onder de vlag van de PKN.

De gemeente is vacant per april 2019

Vacant

Predikant

Scriba van de kerkenraad

Dhr. Cees Metselaar

Scriba

Samenstelling van de kerkenraad

Dhr. Cees Sprong

Voorzitter a.i.

Ds. Marcel Zijlstra

Interim-Predikant

Dhr. Cees Metselaar

Ouderling (Scriba)

Mevr. Marian Metselaar

Ouderling Pastoraat (voorzitter)

vacature

Ouderling Pastoraat (secretaris)

Mw Sannie Floor-Prins

Ouderling lekenvoorganger

Dhr. Cor Hoogenboom

Diaken (voorzitter a.i.)

vacature

Diaken (secretaris)

Dhr. Maik Schijf

Diaken (penningmeester)

Mevr. Juliana Schijf

Diaken

Mevr. Margriet Bräuner

Ouderling kerkrentmeester (voorzitter)

Dhr. Jaap Hummel

Ouderling kerkrentmeester (secretaris)

Mevr. Wilma v.d. Zwan

Ouderling kerkrentmeester

Dhr. Adrie Stolk

Ouderling kerkrentmeester

Mevr. Dettie van Ginkel

Ouderling kerkrentmeester

Mevr. Corine Crone

Ouderling (OvD)

Mevr. Edith Verver

Ouderling (OvD)

Mevr. Ria van Heezik

Ouderling (OvD)

Dhr. Michel Spoelstra

Ouderling (OvD)

Dhr. Albert Verver

Ouderling (OvD)

Dhr. Andries Hofman

Ouderling (OvD)

Beleidsplan 2021-2025

Zoals na ter inzagelegging vastgesteld door de kerkenraad op 3 februari 2021.

Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Taakomschrijvingen

Door de kerkenraad zijn op 25 juni 2020 de taakomschrijvingen voor kerkenraadsleden vastgesteld.

Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Rapportage Gideonsbende

De Gideonsbende heeft in oktober 2020 onderstaand verslag uitgebracht over de verkenning.
De kerkenraad heeft er op 10 december 2020 mee ingestemd als advies voor de toekomst.

Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Heb je een vraag aan de scriba / kerkenraad?

Samen aan Tafel in oktober

Samen aan Tafel in oktober

Samen aan Tafel vrijdag 29 oktober 2021 Samen aan Tafel – Brabantse koffietafel Voor alle echte Brabanders, maar natuurlijk ook voor de niet-echte-Brabanders organiseren we op vrijdag 29 oktober 2021 een gezellige en lekkere Brabantse koffietafel. We hadden in oktober...

Lees meer
Moodboard posters

Moodboard posters

Moodboards Jullie hebben ze misschien al gezien in de kerkzaal: de posters die we 'Moodboards' zijn gaan noemen. Ze geven op schematische en ludieke wijze weer hoe onze gemeente is georganiseerd (de werkvelden) en hun rol is. En waar de bestuurlijke openingen liggen....

Lees meer
Over Rouwen en Vertrouwen

Over Rouwen en Vertrouwen

Over Rouwen en Vertrouwen Afgelopen zondag, 17 oktober ging ds Henk Veltkamp voor in de kerk in Veghel. Op ons verzoek heeft hij zijn overdenking toegezonden en plaatsen we die op de site en ook in het Klankbord. We hopen dat het velen van ons goed zal doen....

Lees meer
Share This