Kerkenraad

De Protestantse Gemeente Uden-Veghel is één van de eerste Samen op Weg gemeenten in Nederland.

Al in het begin van de jaren zeventig zijn de Hervormde Gemeente Veghel/Uden en de Gereformeerde Kerk Uden/Veghel een samenwerkingsverband aan gegaan. In 2010 zijn de gemeentes gefuseerd onder de vlag van de PKN.

Samenstelling van de kerkenraad

Dhr. Albert Verver

Ouderling (Voorzitter)

Dhr. Bert Brussaard

Ouderling (Scriba)

ds. Edo Laseur

Predikant

vacature

Ouderling Pastoraat

Mw Sannie Floor-Prins

Ouderling (Lekenvoorganger)

Mevr. Corine Crone

Ouderling Jeugd

Dhr. Piet van der Wilden

Diaken (voorzitter)

Dhr. Bram van der Vijver

Diaken (secretaris)

Dhr. Maik Schijf

Diaken (penningmeester)

Dhr. Arend Buurma

Ouderling Kerkrentmeester (voorzitter)

Mevr. Dettie van Ginkel

Ouderling Kerkrentmeester (secretaris)

Mevr. Ria van Heezik

Ouderling (OvD)

Dhr. Andries Hofman

Ouderling (OvD)

Mevr. Marian Metselaar

Ouderling (OvD)

Dhr. Cees Metselaar

Ouderling (OvD)

Dhr. Michel Spoelstra

Ouderling (OvD)

Mevr. Edith Verver

Ouderling (OvD)

Heb je een vraag aan de scriba / kerkenraad?

Beleidsplan 2022-2026

De geactualiseerde versie van het Beleidsplan 2021-2025, zoals vastgesteld door de kerkenraad op 17 november 2022.
Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Plaatselijke Regeling

Door de kerkenraad zijn op 15 september de plaatselijke regelingen vastgesteld. Hierin zijn de afspraken vastgelegd voor de Protestantse gemeente Uden-Veghel, voor zover die niet zijn bepaald in de Kerkorde. 
Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Fietstocht PCOB

Fietstocht PCOB

Hierbij een berichtje over een activiteit van de PCOB Maashorst: Dinsdag 30 mei gaan we een middag fietsen. De fietstocht begint bij de Samen op Weg kerk aan de Schepenhoek 157. We willen om uiterlijk 14.00 uur gaan starten dus graag aanwezig om 13.30 uur. De...

Lees meer
Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel – 26 mei 2023 Vrijdag 26 mei gaan we weer samen eten. De koks gaan dit keer Zuid-Afrikaans koken. Meld je aan via de website: klik hier of per email naar samenaantafel@sowkerk-uv.nl. Je kunt je ook telefonisch opgeven bij Janny Appeldoorn (tel. 0413...

Lees meer
Share This