Kerkenraad

De Protestantse Gemeente Uden-Veghel is één van de eerste Samen op Weg gemeenten in Nederland.

Al in het begin van de jaren zeventig zijn de Hervormde Gemeente Veghel/Uden en de Gereformeerde Kerk Uden/Veghel een samenwerkingsverband aan gegaan. In 2010 zijn de gemeentes gefuseerd onder de vlag van de PKN.

De gemeente is vacant per april 2019

Vacant

Predikant

Scriba van de kerkenraad

Dhr. Cees Metselaar

Scriba

Samenstelling van de kerkenraad

Dhr. Cees Sprong

Voorzitter a.i.

Ds. Marcel Zijlstra

Interim-Predikant

Dhr. Cees Metselaar

Ouderling (Scriba)

Mevr. Marian Metselaar

Ouderling Pastoraat (voorzitter)

vacature

Ouderling Pastoraat (secretaris)

Mevr. Corine Crone

Ouderling Jeugd

Mw Sannie Floor-Prins

Ouderling lekenvoorganger

Vacature

Diaken (voorzitter)

vacature

Diaken (secretaris)

Dhr. Maik Schijf

Diaken (penningmeester)

Dhr. Albert Verver

Ouderling Classis

Dhr. Arend Buurma

Ouderling Kerkrentmeester (voorzitter)

Dhr. Jaap Hummel

Ouderling Kerkrentmeester (secretaris)

Mevr. Wilma v.d. Zwan

Ouderling Kerkrentmeester (penningmeester)

Mevr. Dettie van Ginkel

Ouderling Kerkrentmeester

Mevr. Edith Verver

Ouderling (OvD)

Mevr. Ria van Heezik

Ouderling (OvD)

Dhr. Andries Hofman

Ouderling (OvD)

Dhr. Michel Spoelstra

Ouderling (OvD)

Heb je een vraag aan de scriba / kerkenraad?

Beleidsplan 2021-2025

Zoals na ter inzagelegging vastgesteld door de kerkenraad op 3 februari 2021.

Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Taakomschrijvingen

Door de kerkenraad zijn op 25 juni 2020 de taakomschrijvingen voor kerkenraadsleden vastgesteld.

Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Rapportage Gideonsbende

De Gideonsbende heeft in oktober 2020 onderstaand verslag uitgebracht over de verkenning.
De kerkenraad heeft er op 10 december 2020 mee ingestemd als advies voor de toekomst.

Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel in mei

Vrijdag 20 mei Samen aan Tafel Vrijdag 20 mei a.s. gaan we weer samen aan tafel. Hiermee wijken we een keer af van de standaardregel dat we op de laatste vrijdag van de maand samen eten. Op het menu staan Griekse gerechten. Dat gaat ons vast helemaal in vakantiesfeer...

Lees meer
Bericht van overlijden mw Trees Koopmans

Bericht van overlijden mw Trees Koopmans

Op 8 mei 2022 overleed mevrouw Trees Koopmans, in de leeftijd van 93 jaar. De afscheidsdienst zal plaatsvinden inbesloten kring. Meer informatie vind je in de rouwkaart hieronder. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderenGods Nabijheid toe. ...

Lees meer
Op Adem in mei

Op Adem in mei

Op Adem …  in mei Wij komen op woensdag 18 mei 2022 weer samen voor een moment van rust. Een moment om Op Adem te komen. Met deze bijeenkomst hopen we geïnspireerd te worden door samen stil te zijn. En we luisteren naar muziek en mooie teksten.  ‘ik heb geen tijd’....

Lees meer
Share This