Kerkenraad

De Protestantse Gemeente Uden-Veghel is één van de eerste Samen op Weg gemeenten in Nederland.

Al in het begin van de jaren zeventig zijn de Hervormde Gemeente Veghel/Uden en de Gereformeerde Kerk Uden/Veghel een samenwerkingsverband aan gegaan. In 2010 zijn de gemeentes gefuseerd onder de vlag van de PKN.

De gemeente is vacant per april 2019

Vacant

Predikant

Scriba van de kerkenraad

Dhr. Cees Metselaar

Scriba

Samenstelling van de kerkenraad

Ds. Marcel Zijlstra

Voorzitter a.i.

Ds. Marcel Zijlstra

Interim-Predikant

Dhr. Cees Metselaar

Ouderling (Scriba)

Mevr. Marian Metselaar

Ouderling Pastoraat (voorzitter)

vacature

Ouderling Pastoraat (secretaris)

Mw Sannie Floor-Prins

Ouderling lekenvoorganger

Dhr. Cor Hoogenboom

Diaken (voorzitter)

vacature

Diaken (secretaris)

Dhr. Maik Schijf

Diaken (penningmeester)

Mevr. Juliana Schijf

Diaken

Mevr. Margriet Bräuner

Ouderling kerkrentmeester (voorzitter)

Dhr. Jaap Hummel

Ouderling kerkrentmeester (secretaris)

Mevr. Wilma v.d. Zwan

Ouderling kerkrentmeester

Dhr. Adrie Stolk

Ouderling kerkrentmeester

Mevr. Dettie van Ginkel

Ouderling kerkrentmeester

Mevr. Corine Crone

Ouderling (OvD)

Mevr. Edith Verver

Ouderling (OvD)

Mevr. Ria van Heezik

Ouderling (OvD)

Dhr. Michel Spoelstra

Ouderling (OvD)

Dhr. Albert Verver

Ouderling (OvD)

Dhr. Andries Hofman

Ouderling (OvD)

Beleidsplan 2021-2025

Zoals na ter inzagelegging vastgesteld door de kerkenraad op 3 februari 2021.

Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Taakomschrijvingen

Door de kerkenraad zijn op 25 juni 2020 de taakomschrijvingen voor kerkenraadsleden vastgesteld.

Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Rapportage Gideonsbende

De Gideonsbende heeft in oktober 2020 onderstaand verslag uitgebracht over de verkenning.
De kerkenraad heeft er op 10 december 2020 mee ingestemd als advies voor de toekomst.

Je kunt het online lezen maar ook downloaden als je wilt.

Heb je een vraag aan de scriba / kerkenraad?

Kerkdienst 1 augustus

Kerkdienst 1 augustus

Zondag 1 augustus kerken we in Uden. Voorganger: ds. M. Zijlstra, Ede Bijzonderheden: 7e zondag van de zomer We respecteren de adviezen van het RIVM en de richtlijnen van de landelijke kerk. Dat betekent dat aanmelden voor deze viering verplicht is. Aanmelden vóór...

Lees meer
Startzondag komt er aan

Startzondag komt er aan

Startzondag nieuw seizoen... 12 september We genieten nog volop van de zomermaanden en de vakantieweken. Maar het is goed om alvast ook vooruit te kijken, naar het nieuwe seizoen van 2021-2022. Alles wijst er op dat het een seizoen wordt waarin we als gemeente grote...

Lees meer
Kerkdienst 25 juli

Kerkdienst 25 juli

Zondag 25 juli kerken we in Veghel. Voorganger: Ds. Tineke van der Rest-Werner, Ede Bijzonderheden: 6e zondag van de zomer We respecteren de adviezen van het RIVM en de richtlijnen van de landelijke kerk. Dat betekent dat aanmelden voor deze viering verplicht is....

Lees meer
Share This