Diaconie

Diaconaat is er op gericht de gemeente te laten functioneren als dienende christelijke gemeenschap.

Dat is, er samen voor zorgen dat de mensen die armlastig, ziek of eenzaam zijn worden geholpen. Het gaat hier om mensen dichtbij of verder weg buiten onze gemeente of ons land.

De diaconie probeert de gemeente hiervan bewust te maken door deze opdracht en omzien naar elkaar in de praktijk te brengen.

Ons team bestaat uit de volgende mensen:

Z

Voorzitter: Piet van der Wilden (diaken)

Z

Secretaris: Bram van der Vijver (diaken)

Z

Penningmeester: Maik Schijf (diaken)

Z

Notulist: Loes Coolen-van de Brug

Z

Diaconaal medewerkers: Juliana Schijf, Tineke Stolk

Z

Diaconaal medewerker met speciale taak: Aaldrik Westera 
(voorzitter Interkerkelijk Noodfonds)

Team Diaconie

Bram van der Vijver

Secretaris

Hulpdienst Diakonie Veghel

meer informatie

tel 0413 35 22 32
(ma-vr 9-11 en 19-21 uur)

Taken en doelstellingen

Deze kunt u lezen in het  Jaarverslag van het team Diaconie.

Beleidsplan

Het Beleidsplan van het team Diaconie leest u hier:

Heb je een vraag voor de Diaconie ?

In ieder huishouden kan het voorkomen dat er, door onvoorziene omstandigheden, op korte termijn financiële hulp nodig is. Vaak is er dan wel een familielid of vriend die kan helpen. Toch kan het zijn dat ook zij de middelen niet hebben om u te helpen. Tegelijkertijd kan er op een gemeentelijke regeling of hulp via een welzijnsinstantie, niet worden gewacht.

Herkent u deze of een gelijksoortige situatie?
Mogelijk dat HELP! Interkerkelijk Noodfonds Uden u wel direct kan helpen.

Acute hulp

Heeft u op dit moment acute hulp nodig omdat u en uw gezin anders in de problemen komen? Bent u bijvoorbeeld vandaag niet in staat uw boodschappen te betalen? Dan kan HELP! u snel helpen door u van een tas boodschappen te voorzien. Ook kan er naar acuut knellende rekeningen worden gekeken die zo nodig betaald worden of omgezet worden in een gift of (gedeeltelijke) lening.

Lees meer in het jaarverslag of kijk op noodfondsuden.nl

HELP! Interkerkelijk Noodfonds is een initiatief van de Protestantse gemeente Uden-Veghel, Christelijke Gemeente de Levensboom en de Sint Petrusparochie.

Heb je een hulpvraag voor het Noodfonds Uden?

De diaconieën van de parochie H. Franciscus in Veghel en de Protestantse gemeente Uden-Veghel werken samen in de interkerkelijke Hulpdienst Diakonie Veghel. Dat is een organisatie van vrijwilligers in Veghel voor nabije en kleine hulp aan mensen die zijn aangewezen op de hulp van anderen, maar geen beroep kunnen doen op familie, buren, kennissen, professionele of bedrijfsmatige hulpverlening.

Onze gemeente is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. Er zijn diverse werkgroepen, zoals Caritas (noodhulp verlening), de klussendienst en de vervoersdienst.

Caritas is er om hulp vragende inwoners van de voormalige gemeente Veghel te helpen door het aanbieden van (im)materiële hulp en hen met begeleiding weer de weg te wijzen om zelfstandig hun problemen op te kunnen lossen.

De vervoersdienst is voor mensen voor wie een taxi of Regiotaxi te duur is, de vertrek-/aankomsttijd te onzeker is of door ziekte of een handicap aangewezen zijn op hulp van anderen. Voor vragen en aanmeldingen kun je 0413 35 22 32 bellen (maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur en tussen 19.00 uur en 21.00 uur).

Meer informatie over de Hulpdienst Diakonie Veghel vind je op de website en in het jaarverslag. 

 

Heb je een hulpvraag voor Hulpdienst Diakonie Veghel?

Laatste nieuws uit de kerk

Fietstocht PCOB

Fietstocht PCOB

Hierbij een berichtje over een activiteit van de PCOB Maashorst: Dinsdag 30 mei gaan we een middag fietsen. De fietstocht begint bij de Samen op Weg kerk aan de Schepenhoek 157. We willen om uiterlijk 14.00 uur gaan starten dus graag aanwezig om 13.30 uur. De...

Lees meer
Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel – 26 mei 2023 Vrijdag 26 mei gaan we weer samen eten. De koks gaan dit keer Zuid-Afrikaans koken. Meld je aan via de website: klik hier of per email naar samenaantafel@sowkerk-uv.nl. Je kunt je ook telefonisch opgeven bij Janny Appeldoorn (tel. 0413...

Lees meer
Bericht van overlijden mw Gonny Wielick

Bericht van overlijden mw Gonny Wielick

Op vrijdag 12 mei 2023 overleed mevrouw Gonny Corrie Wielick-de Wit, in de leeftijd van 90 jaar, echtgenote van de heer Bob Wielick. De afscheidsdienst zal gehouden worden op woensdag 17 mei om 14.00 uur op Natuurbegraafplaats Maashorst, Franse Baan 2 in Schaijk. Meer...

Lees meer
Share This