Diaconie

Diaconaat is er op gericht de gemeente te laten functioneren als dienende christelijke gemeenschap.

Dat is, er samen voor zorgen dat de mensen die armlastig, ziek of eenzaam zijn worden geholpen. Het gaat hier om mensen dichtbij of verder weg buiten onze gemeente of ons land.

De diaconie probeert de gemeente hiervan bewust te maken door deze opdracht en omzien naar elkaar in de praktijk te brengen.

Team Diaconie

vacature

Secretaris

Interkerkelijk Noodfonds Uden e.o.

meer informatie
email contact

Ons team bestaat uit de volgende mensen:

Z

Voorzitter: vacature

Z

Secretaris: vacature

Z

Penningmeester: Maik Schijf

Z

Diaconaal medewerkers: Juliana Schijf, Tineke Stolk, Bram v.d. Vijver

Z

Notulist: Loes van de Brug

Z

Diaconaal medewerker met speciale taak: Aaldrik Westera 
(voorzitter Interkerkelijk Noodfonds)

Taken en doelstellingen

Deze kunt u lezen in het  Jaarverslag van het team Diaconie.

Beleidsplan

Het Beleidsplan van het team Diaconie leest u hier:

Heb je een vraag voor de Diaconie ?

In ieder huishouden kan het voorkomen dat er, door onvoorziene omstandigheden, op korte termijn financiële hulp nodig is. Vaak is er dan wel een familielid of vriend die kan helpen. Toch kan het zijn dat ook zij de middelen niet hebben om u te helpen. Tegelijkertijd kan er op een gemeentelijke regeling of hulp via een welzijnsinstantie, niet worden gewacht.

Herkent u deze of een gelijksoortige situatie?
Mogelijk dat HELP! Interkerkelijk Noodfonds Uden u wel direct kan helpen.

Acute hulp

Heeft u op dit moment acute hulp nodig omdat u en uw gezin anders in de problemen komen? Bent u bijvoorbeeld vandaag niet in staat uw boodschappen te betalen? Dan kan HELP! u snel helpen door u van een tas boodschappen te voorzien. Ook kan er naar acuut knellende rekeningen worden gekeken die zo nodig betaald worden of omgezet worden in een gift of (gedeeltelijke) lening.

Kijk verder op noodfondsuden.nl

HELP! Interkerkelijk Noodfonds is een initiatief van de Protestantse gemeente Uden-Veghel, Christelijke Gemeente de Levensboom en de Sint Petrusparochie.

Heb je een hulpvraag voor het Noodfonds?

Laatste nieuws uit de kerk

Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel in mei

Vrijdag 20 mei Samen aan Tafel Vrijdag 20 mei a.s. gaan we weer samen aan tafel. Hiermee wijken we een keer af van de standaardregel dat we op de laatste vrijdag van de maand samen eten. Op het menu staan Griekse gerechten. Dat gaat ons vast helemaal in vakantiesfeer...

Lees meer
Bericht van overlijden mw Trees Koopmans

Bericht van overlijden mw Trees Koopmans

Op 8 mei 2022 overleed mevrouw Trees Koopmans, in de leeftijd van 93 jaar. De afscheidsdienst zal plaatsvinden inbesloten kring. Meer informatie vind je in de rouwkaart hieronder. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderenGods Nabijheid toe. ...

Lees meer
Op Adem in mei

Op Adem in mei

Op Adem …  in mei Wij komen op woensdag 18 mei 2022 weer samen voor een moment van rust. Een moment om Op Adem te komen. Met deze bijeenkomst hopen we geïnspireerd te worden door samen stil te zijn. En we luisteren naar muziek en mooie teksten.  ‘ik heb geen tijd’....

Lees meer
Share This