Pastoraat

Pastoraat betekent dat we in de kerk met elkaar omgaan als zusters en broeders in onze Heer. Door naar elkaar om te zien in liefde, zorg en aandacht. Door met elkaar mee te leven in lief en leed. En zo met elkaar een goede, hechte en levende gemeenschap op te bouwen.

In het pastoraat heeft ieder gemeentelid dus een taak. Om die taak goed te kunnen vervullen heeft de kerkenraad een team Pastoraat benoemd. Die neemt initiatieven, maakt plannen, en adviseert de kerkenraad over heel het pastorale werk.

Veel uitvoerend werk wordt gedaan door twee Contactgroepen Pastoraat: één in Uden en één in Veghel. Die organiseren bijvoorbeeld het bezoekwerk aan nieuw-ingekomenen, zieken, ouderen, en in het algemeen: wie aandacht nodig heeft.

Met elkaar proberen we zo te werken aan een gemeente die een echte gemeenschap is, waarin mensen naar elkaar omzien. Daartoe weten we ons geroepen door onze Heer, de Goede Herder voor zijn kudde.

Heb je een vraag voor het Pastoraat?

Pastorale Contactgroep

Uden

Mw. G. Langerhuizen

tel. 0413 26 32 30

Ouderling Pastoraat

Mw. Marian Metselaar

tel. 06 22 485 534

Pastorale Contactgroep

Veghel

Mw. Carla Glaser

tel. 0413 36 40 24

Elk jaar worden er in Uden en in Veghel huiskameravonden georganiseerd, waar zo’n tien tot vijftien gemeenteleden met elkaar in gesprek gaan over een bepaald onderwerp. In maart 2020 konden deze avonden niet doorgaan door de pandemie en ook voor 2021 zijn deze avonden geannuleerd. In plaats daarvan zijn er Goed Gesprek bijeenkomsten gepland en georganiseerd, om toch de onderlinge verbondenheid te bevorderen.

In het voorjaar van 2021 is ds Marcel Zijlstra gestart met een belcircuit. Een aantal vrijwilligers belt regelmatig gemeenteleden om het contact te bevorderen.

Met Kerst en Pasen worden normaal gesproken in Zorgcentrum St. Jan in Uden samen met onze rooms-katholieke broeders en zusters bijeenkomsten georganiseerd waar alle bewoners  welkom zijn. Ook wordt in St. Jan 6x in het jaar het Heilig Avondmaal gevierd in een korte huisdienst.

Elke zondag, na de kerkdienst, worden de bloemen uit de kerk gebracht als groet van de gemeente bij één van de leden.

Wie graag bezoek wil hebben van de kerk kan dat aangeven; een aantal vrijwilligers staat daarvoor klaar.

Laatste nieuws uit de kerk

Kerkdienst 23 januari

Kerkdienst 23 januari

Kerkdienst 23 januari afgelast Het coronavirus blijft helaas roet in het eten gooien. Om die reden is de viering van zondag 23 januari in het Kerkelijk Centrum in Uden afgelast. Er zal ook geen online viering aangeboden worden. Of de dienst van zondag 31 januari door...

Lees meer
Op Adem in januari

Op Adem in januari

Op Adem  … in januari Ook de meditatieve bijeenkomst van januari kan niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Hopelijk kunnen we elkaar weer zien voor een meditatief moment  in februari. Hieronder een afbeelding en een tekst voor een meditatief moment thuis....

Lees meer
Kerkdienst 16 januari

Kerkdienst 16 januari

Zondag 16 januari verzorgen we een online viering. Voorganger: Mevr. Sannie Floor-Prins, Veghel Bijzonderheden: Bidweek voor de Eenheid De dienst is tevoren opgenomen en te volgen via de YouTube link op de website: klik hier. De uitzending start om 10 uur.Collecte We...

Lees meer
Share This