Pastoraat

Pastoraat betekent dat we in de kerk met elkaar omgaan als zusters en broeders in onze Heer. Door naar elkaar om te zien in liefde, zorg en aandacht. Door met elkaar mee te leven in lief en leed. En zo met elkaar een goede, hechte en levende gemeenschap op te bouwen.

In het pastoraat heeft ieder kerklid dus een taak. Om die taak goed te kunnen vervullen heeft de kerkenraad een team Pastoraat benoemd. Die neemt initiatieven, maakt plannen, en adviseert de Kerkenraad over heel het pastorale werk in Uden en Veghel.

Veel uitvoerend werk wordt gedaan door twee Contactgroepen Pastoraat: één voor Uden en één voor Veghel. Die organiseren bijvoorbeeld het bezoekwerk aan nieuw-ingekomenen, zieken, ouderen, en in het algemeen: wie aandacht nodig heeft.

Met elkaar proberen we zo te werken aan een kerk die een echte gemeenschap is, waarin mensen naar elkaar omzien. Daartoe weten we ons geroepen door onze Heer, de Goede Herder voor zijn kudde.

Heb je een vraag voor het Pastoraat?

Pastorale Contactgroep Uden

Mw. G. Langerhuizen

tel. 0413 26 32 30

Pastorale Contactgroep Veghel

Mw. Carla Glaser

tel. 0413 36 40 24

Ouderling Pastoraat

Mw. Marian Metselaar

tel. 06 22 485 534

Elk jaar worden er in zowel Uden als Veghel huiskameravonden georganiseerd, waar zo’n tien tot vijftien gemeenteleden met elkaar in gesprek gaan over een bepaald onderwerp.
In maart 2020 konden deze avonden niet doorgaan door de pandemie en ook voor 2021 zijn deze avonden geannuleerd. In plaats daarvan zijn er Goed Gesprek bijeenkomsten gepland en georganiseerd, om toch de onderlinge verbondenheid te bevorderen.

In het voorjaar van 2021 is ds Marcel Zijlstra gestart met een belcircuit. Een aantal vrijwilligers belt regelmatig gemeenteleden om het contact te bevorderen.

Met Kerst en Pasen worden normaal gesproken in Zorgcentrum St. Jan Uden samen met onze rooms-katholieke broeders en zusters bijeenkomsten georganiseerd waar alle bewoners  welkom zijn. Ook wordt in St. Jan Uden 6x in het jaar het Heilig Avondmaal gevierd in een korte huisdienst.

Elke zondag, na de kerkdienst, worden de bloemen uit de kerk gebracht als groet van de gemeente bij één van de leden.

Wie graag bezoek wil hebben van de kerk kan dat aangeven; een aantal vrijwilligers staat daarvoor klaar.

Laatste nieuws uit de kerk

Moodboard posters

Moodboard posters

Moodboards Jullie hebben ze misschien al gezien in de kerkzaal: de posters die we 'Moodboards' zijn gaan noemen. Ze geven op schematische en ludieke wijze weer hoe onze gemeente is georganiseerd (de werkvelden) en hun rol is. En waar de bestuurlijke openingen liggen....

Lees meer
Over Rouwen en Vertrouwen

Over Rouwen en Vertrouwen

Over Rouwen en Vertrouwen Afgelopen zondag, 17 oktober ging ds Henk Veltkamp voor in de kerk in Veghel. Op ons verzoek heeft hij zijn overdenking toegezonden en plaatsen we die op de site en ook in het Klankbord. We hopen dat het velen van ons goed zal doen....

Lees meer
Kerkdienst 24 oktober

Kerkdienst 24 oktober

Zondag 24 oktober Voorganger: ds. R. Fechner, Maarsbergen Bijzonderheden: Wereld voedsel dag, 6e zondag van de herfst We respecteren de adviezen van het RIVM en de richtlijnen van de landelijke kerk. Dat betekent dat we je vragen om je komst aan te melden. Ga naar...

Lees meer
Share This