Kerkrentmeesters

Algemeen

Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de Protestantse Gemeente Uden-Veghel, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Deze verantwoordelijkheid heeft de Kerkenraad aan het College gedelegeerd. Zo is het vastgelegd in de Kerkorde van de Protestantse Kerk (PKN).

Taken van het college zijn:

 

 • Het meewerken aan de totstandkoming van het Beleidsplan, de Begroting en de Jaarrekening van onze gemeente.
 • Het zorg dragen voor geldwerving: o.a. Actie Kerkbalans.
 • Het bijhouden van de ledenadministratie.
 • Het voeren van een degelijke boekhouding, e.a. gebaseerd op die van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht.
 • Onderhoud van het kerkgebouw.
 • Beschikbaar stellen van het Kerkelijk Centrum voor erediensten en andere activiteiten, waaronder verhuur aan derden.

 

Samenstelling College van Kerkrentmeesters (CvK)

Dhr. Arend Buurma

Voorzitter, Beheer Kerkelijk Centrum

Mevr. Dettie van Ginkel

Secretaris, Aktie Kerkbalans

Mevr. Wilma v.d. Zwan

Kerkrentmeester

Mevr. Lilyan Maas

Kerkrentmeester

Dhr. Cees van Schie

Kerkrentmeester

Financieel beheer

ANBI

De Protestantse Gemeente Uden-Veghel is ANBI gecertificeerd. Daardoor zijn jouw giften aan onze gemeente aftrekbaar van de belasting.
Op de pagina ANBI vind je alle ANBI gegevens inclusief een verkorte staat van baten en lasten.

Periodieke giften

Een periodieke gift is een gift waarbij je voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente of de diaconie schenkt.  Voordeel van dit soort giften is, dat zij volledig aftrekbaar zijn van de belasting:

Sinds 2014 hoef je hiervoor niet meer naar de notaris. Je kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst.

Wil je een overeenkomst voor een periodieke gift aangaan met de gemeente? Download dan het overeenkomstformulier  en stuur het ingevuld naar het College van Kerkrentmeesters, via de pagina Contact.

Collectebonnen

Onze gemeente werkt met collectebonnen. Deze bonnen hebben een waarde van  € 1.=. De bonnen (20 per vel) zijn verkrijgbaar bij dhr Albert Verver. Graag bestellen via de website pagina Collectebonnen.

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt, in samenwerking met het College, uitgevoerd door het Kerkelijk bureau
Ga naar de Contactpagina met je vragen en opmerkingen voor het Kerkelijk Bureau.

 

Beheer kerkgebouw

Algemeen

Het College van Kerkrentmeesters verzorgt het beheer over het Kerkelijk Centrum (Samen op Weg kerk) aan de Schepenhoek 157 te Uden.
Ga naar de Contactpagina met je vragen en opmerkingen over het Kerkelijk Centrum.

Koster

Het beheer en de verhuur zijn in handen van dhr. Leendert Plug, tel. 0413 25 80 96. Voor reserveringen en verhuur van ruimtes in het Kerkelijk Centrum kunt u met hem contact opnemen.
Ga naar de Contactpagina met je vragen en opmerkingen voor de koster.

Overig

Voor andere vragen of opmerkingen is het College van Kerkrentmeesters bereikbaar via de Contactpagina.  

Heb je een vraag aan het College van Kerkrentmeesters?

Mevr. Wilma v.d. Zwan

Penningmeester

Bijland 924
5403 VN Uden

Declaraties

Declaratie van onkosten gemaakt voor de kerk: Declaratieformulier CvK

Hoe in te dienen?

 

Per post:
 • Print het declaratieformulier
 • Vul het in en voeg de bonnetjes erbij
 • En stuur het per post naar Wilma
Per email:
 • Print het declaratieformulier en vul het in
 • Scan het en voeg scans van de bonnetjes bij
 • Mail het naar het College van Kerkrentmeesters via de Contactpagina.  
Fietstocht PCOB

Fietstocht PCOB

Hierbij een berichtje over een activiteit van de PCOB Maashorst: Dinsdag 30 mei gaan we een middag fietsen. De fietstocht begint bij de Samen op Weg kerk aan de Schepenhoek 157. We willen om uiterlijk 14.00 uur gaan starten dus graag aanwezig om 13.30 uur. De...

Lees meer
Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel – 26 mei 2023 Vrijdag 26 mei gaan we weer samen eten. De koks gaan dit keer Zuid-Afrikaans koken. Meld je aan via de website: klik hier of per email naar samenaantafel@sowkerk-uv.nl. Je kunt je ook telefonisch opgeven bij Janny Appeldoorn (tel. 0413...

Lees meer
Share This