Kerkdiensten maart afgelast

Voor alle gemeenteleden een bericht van de kerkenraad  Lockdown Zoals je misschien gelezen hebt, heeft de PKN aangegeven dat enige verruiming overwogen kan worden. Echter, vorige week vergaderde de kerkenraad en heeft besloten alle fysieke kerkdiensten tot en met 1e...

40 verhalen – week 3

Week 3 – Schuilen Deze week is het thema ‘ Schuilen’. De reis verloopt niet altijd van een leien dakje. Donkere wolken pakken zich samen boven de profeet Elia en boven een kreupele krekel. Te midden van dreiging licht vrede op. In een stad wordt het licht...

40 verhalen – week 2

Week 2 – Ontdekken Deze week is het thema ‘Ontdekken’. Iemand de je over de rivier helpt. Een emmer die gebarsten blijkt. Er steekt een verraderlijke mist op. De zee gaat voor je open. Waar en hoe ontdek je geluk als je ongelukkig bent? Het is maar goed dat je...

Viering 21 februari – online

Wat een plek! Voor deze 1e zondag in de 40-dagentijd heeft interimpredikant Marcel Zijlstra weer een opname gemaakt. Het thema is: Wat een plek. Er is ook een moment voor jongeren. Jezus wordt op zijn levensweg door de Geest de woestijn ingeleid. Daar wordt Hij op de...

40 verhalen – week 1

Week 1 – Vertrekken Deze week is het thema ‘ Vertrekken’. Elke reis begint met vertrekken. Schoenen aan, jas aan, koffer of rugzak bij je en op weg, naar onbekende verten of bekende bestemmingen. Kijk elke dag op 40verhalen.nl naar een nieuw verhaal: 17 februari...

Oproep voor belcircuit – 2

Herhaalde oproep belcircuit Tot op heden hebben zich slechts 3 gemeenteleden aangemeld om mee te doen met het belcircuit. We hebben er 16 nodig om het circuit te kunnen starten. In deze opname nogmaals de uitnodiging om je hiervoor aan te melden. Allemaal een goede...

Pastoraat nieuwsbrief – 40 verhalen

Als het leven kantelt – ter afsluiting Corona en de lockdown gooien vele plannen in de war. Ds. Marcel Zijlstra en Marian Metselaar hadden het plan opgevat om vier Goed-Gesprek bijeenkomsten in maart te organiseren. Die zijn verplaatst naar 12, 15, 19 en 22...

Pastoraat nieuwsbrief 4

Als het leven kantelt Deze week lezen we nog één keer op maandag een overdenking en op vrijdag een gebed uit het boekwerk Als het leven kantelt: Vader Wij geloven in één God,      de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. God is dicht bij ons. We spreken Hem...

Pastoraat nieuwsbrief 3b

Als het leven kantelt Deze vrijdag lezen we het gebed bij de overdenking van maandag j.l.: Zoon Wij geloven in één God, en in één Here Jezus Christus,die om ons mensen en om ons behoudis neergedaald uit de hemel. Zoals wij hier nu bij elkaar zijn: samen, en tegelijk...

Toekomst kerkgebouwen

**************************************** Door een technische storing is dit Nieuwsbericht met vertraging verzonden. Onze excuses hiervoor. Met vriendelijke groet, de webredactie **************************************** Uden, Veghel,  4 februari 2021 Informatie over...

Op Adem – februari

Op Adem Helaas kan opnieuw de meditatieve viering niet doorgaan. Dus ook 17 februari geen Op Adem. Maar wij blijven actief. Elke maand een meditatieve tekst op de website. Hartelijke groeten en graag tot ziens, Sannie, Steffy en Petra. Vastentijd  woestijntijd Neem de...

Pastoraat nieuwsbrief 3

Als het leven kantelt Deze week lezen we weer op maandag een overdenking en op vrijdag een gebed uit het boekwerk Als het leven kantelt: Zoon Wij geloven in één God, en in één Here Jezus Christus, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel. God...

Kerkdiensten februari afgelast

Voor alle gemeenteleden een bericht van de kerkenraad  Lockdown verlengd tot tenminste 2 maart Niet onverwachts, maar toch een behoorlijke domper. De lockdown is afgelopen dinsdag door onze regering verlengd, tenminste tot dinsdag 2 maart. En dat allemaal door een...

Viering 7 februari – online

Draagkracht In deze online dienst gaat onze interim-predikant Marcel Zijlstra voor. Het thema is: Draagkracht. Wat of wie draagt jou er in deze tijd doorheen? We luisteren naar liederen uit de breedte van de kerk. Er is ook een moment voor jongeren. We lezen uit...

Pastoraat nieuwsbrief 2b

Als het leven kantelt Deze vrijdag lezen we het gebed bij de overdenking van maandag j.l.: Geest Wij geloven in één God, in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt. Heer, onze God, nu onze wereld op z’n kop staat, mensen het ergste vrezen, en kerken gesloten...

Oproep voor belcircuit

Belcircuit oudere en kwetsbare gemeenteleden Om naar oudere en kwetsbare gemeenteleden om te zien starten we een belcircuit. De mensen van 80 jaar en ouder worden al door de contactpersonen gebeld. De groep van 75-80 jaar en jongere gemeenteleden die kwetsbaar zijn...

Een Periodieke Gift?

Periodieke gift…  doet u ook al mee? U hebt de afgelopen week vast meegedaan met Aktie Kerkbalans. En via het antwoordformulier uw Vrijwillige Bijdrage voor 2021 doorgegeven. Waarvoor natuurlijk onze hartelijk dank. Maar zag u ook de tip over de Periodieke...

Kerkdienst 7 febr – promofilmpje

Bij de dienst van 7 februari a.s. In de morgendienst op 7 februari 10.00 uur a.s. gaat onze interimpredikant Marcel Zijlstra voor. De dienst wordt vooraf opgenomen door ds. Marcel Zijlstra. Het is dus geen samenkomst in het kerkgebouw! Marcel heeft alvast een...

Pastoraat nieuwsbrief 2

Als het leven kantelt Deze week lezen we weer op maandag een overdenking en op vrijdag een gebed uit het boekwerk Als het leven kantelt van Jaap van Beelen, Wilbert van Iperen, Klaas van der Kamp, Julia van Rijn, Trinette Verhoeven: Geest   Wij geloven in één...