Vierplek Cuijk

De Vierplek Cuijk is ontstaan uit de Protestantse gemeente Cuijk. Vanaf 2024 gaan Cuijk en Uden-Veghel samen verder en vormt Cuijk een vierplek binnen de Protestantse gemeente Uden-Veghel.

De dagelijkse leiding in Cuijk is in handen van een lokaal team, Team Cuijk. Zij zorgen ervoor dat de wekelijkse vieringen, het pastoraat en het diaconaat en het gebruik van de kerk doorgaan.

De kerkenraad van Uden-Veghel en de colleges van Kerkrentmeesters en Diaconie zijn kerkordelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken in de Vierplek Cuijk.

Ben je nieuw in Cuijk en /of heb je vragen over de plaatselijke kerk en haar activiteiten?

Van oorsprong is de gemeente in Cuijk een Hervormde Gemeente. Door de industriële uitbreiding van Cuijk kwamen er meer leden van protestantse kerken afkomstig van elders in Cuijk wonen, vooral Gereformeerden. Zij kerkten in de beginjaren veelal in Uden. Later voegden zij zich bij de Hervormde Gemeente van Cuijk en vormden samen de Protestantse Gemeente te Cuijk.

De laatste jaren kampte de kerkenraad van Cuijk met een onderbezetting. Omdat er geen zicht was op verbetering, is men op zoek gegaan naar een passende oplossing. Op aanraden van de classis-predikant Ds. Luijk heeft Cuijk begin 2023 contact gezocht met de buurgemeente Uden-Veghel. Vanaf het eerste contact was er een bijzondere klik en voelde zij zich welkom.

Team Cuijk

De dagelijkse operationele leiding binnen de Vierplek Cuijk is in handen van Team Cuijk. Dit omvat:
• Pastoraat
• Eredienst en liturgie
• Gebouwbeheer

De taken van Team Cuijk zijn de uitvoering van de lokale activiteiten:
• Kerkdiensten en vieringen (inclusief preekvoorziening, dienstrooster)
• Beheer kerkgebouw (gebruik en klein onderhoud)
• Financieel beheer (kleine kas)
• Pastorale zorg
• Diaconale activiteiten
• Informatievoorziening (nieuwsbrieven, kerkblad)

Team Cuijk vergadert naar behoefte, maar tenminste twee keer per jaar, waaronder een vergadering met alle vrijwilligers.

Team Cuijk kent een voorzitter en een secretaris. De predikant van Uden-Veghel maakt deel uit van Team Cuijk.

De communicatie over de Vierplek Cuijk van en naar de kerkenraad van Uden-Veghel loopt via de ambtsdrager Cuijk.

Samenstelling Team Cuijk

Dhr Wouter Boekenstijn

Ambtsdrager Cuijk

Mw Marian Lassche

Secretaris

Ds. Edo Laseur

Predikant (per mei '24)

Mw Marieke Nab

Preekvoorziening Cuijk

Dhr Kees Kalkman

Diaconale zaken

Mw Marianne Bruring

Communicatie en informatie

Kerkgebouw Cuijk

Adres

Grotestraat 102, Cuijk

Gebruik

Het kerkgebouw wordt op zondagochtend doorgaans van 10.00 tot 11.00 gebruikt voor onze zondagse Eredienst.
Daarnaast wordt het gebouw gebruikt als trouwlocatie en wordt het regelmatig verhuurd voor concerten.

Verhuur

Voor verhuur van het kerkgebouw kunt u contact opnemen met de heer W. Boekenstijn, tel. 06 105 194 64

 

Karakter

De bouw van dit Kerkje werd in 1809 (mede) gefinancierd door koning Lodewijk Napoleon, broer van de Franse keizer. In 1811 kreeg de kerk haar luidklok, gegoten door Clement Drouot.
Tijdens de 2de wereldoorlog werd de klok geroofd, maar is niet versmolten tot wapentuig. In 1978 werd deze teruggevonden in Berlicum en feestelijk teruggehaald.
Het orgel werd gebouwd in 1830 en in 1980 gerestaureerd.
Het kerkje weerstond overstromingen, beschadiging door granaatinslagen en brand.

Geschiedenis kerkgebouw Cuijk

Het Protestantse kerkje in Cuijk is een Neo-klassicitisch kerkje uit 1809 en een Rijksmonument.
Voor dat dit gebouwd werd, kerkten de Prostestanten in de oude Martinuskerk aan de Maas, waarvan nu alleen de toren nog staat.

Onthulling van de gerestaureerde gevelsteen bij het 200-jarig bestaan van het kerkgebouw

Dankzij een decreet, afgegeven door de koning Lodewijk Napoleon in 1809 kon begonnen worden met de bouw van de huidige kerk aan de Grotestraat 102. De kerk werd gebouwd volgens een bestek, opgesteld door Matthias Snoeck, heer van de Barendonck bij Beers en uitgevoerd door aannemer Meeuwsen uit Grave.

Hoe voortvarend men met de bouwerij was in 1809 blijkt wel uit het onderstaande tijdschema:

  • 4 mei 1809 decreet van de koning;
  • 16 juni 1809 bericht van aanbesteding in de krant;
  • 21 juni 1809 uitzetten van de kerk en egaliseren van het terrein;
  • 12 juli eerste steen gelegd door kerkmeester van der Lee.

De subsidie die door de koning beloofd was, kwam maar niet beschikbaar. In september reisde ds. Traus naar Amsteredam om de toegezegde subsidie te ontvangen en keerde op 11 september terug met drie voorlopige schulbekentenissen elk ter waarde van f 1000,00. De gemeente verkocht deze waardepapieren in Nijmegen voor een bedrag van f 2437,50 zodat de eerste termijn aan de aannemer betaald kon worden. In 1810 bleek dat de rest van de subsidie oninbaar was.

Het kerkgebouw kwam gereed in 1810. De inwijding was op 3 juni 1810. Ds. Traus preekte die zondag.

De gemeente kan in 1830 een klein kerkorgel aanschaffen. Het orgel werd vervaardigd in 1829 door Bernardus Petrus van Hirtum uit Hilvarenbeek. Het is verkregen door een legaat van f 1500,00 uit de nalatenschap van Jacob Dodati, een vermogend gemeentelid.
Het orgel is ook een rijksmonument en heeft een rijke geschiedenis. Lees meer hierover op de site van brabantorgel.nl.

Laatste nieuws uit de kerk

Bericht van overlijden mw Dam

Bericht van overlijden mw Dam

Op maandag 3 juni 2024 overleed mevrouw Oebelina Dam-Holtsema uit Uden, in de leeftijd van 105 jaar, weduwe van de heer Ebbele Dam.Zij was ons oudste gemeentelid.  De crematieplechtigheid zal gehouden worden op dinsdag 11 juni om 14.00 uur in de aula van crematorium...

Even Op Adem in juni

Even Op Adem in juni

‘even Op Adem komen’ … op 5 juni Wij komen weer bij elkaar voor een moment van rust. Een moment om even OP ADEM te komen. We laten ons inspireren door mooie muziek, teksten en stilte. Jullie zijn welkom op:Datum: woensdag 5 juniPlaats: Kerkelijk Centrum, Schepenhoek...

Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel in mei

Samen aan Tafel - 31 mei De zomer staat voor de deur en dat betekent dat het weer tijd is voor een gezellige avond Samen aan Tafel! Op vrijdag 31 mei 2024 nodigen we jullie van harte uit om samen te genieten van heerlijke zomerse Surinaamse gerechten, bereid door onze...

Share This