Klankbord Magazine

Het kerkblad voor de Protestantse gemeente Uden-Veghel

Vanaf januari 2022 hebben we een nieuw kerkblad. Het verschijnt 3 à 4 keer per jaar als magazin in papieren vorm en in digitale vorm op de website.
De papieren versie wordt bij alle gemeenteleden thuis in de brievenbus bezorgd.

Heb je kopij? Stuur die dan in naar kerkblad@sowkerk-uv.nl. Graag in zgn. ‘editable format’, d.w.z. geschikt om na te bewerken. Zoals Microsoft Word.

Kopij inleverdata 2023
2024 nr 1
Editie Pasen
26 februari 2024 (gewijzigd)
2024 nr 2
Editie Zomer
3 juni 2024
2024 nr 3
Editie Start seizoen
12 augustus 2024
2024 nr 4
Editie Kerst
25 november 2024

Hebt u iets interessants voor het kerkblad dat u met de gemeente wilt delen?

Bekijk hier de laatste edities van Klankbord Magazine

Share This