Klankbord Magazine

Het kerkblad voor de Protestantse gemeente Uden-Veghel

Vanaf januari 2022 hebben we een nieuw kerkblad. Het verschijnt 3 à 4 keer per jaar als magazin in papieren vorm en in digitale vorm op de website.
De papieren versie wordt bij alle gemeenteleden thuis in de brievenbus bezorgd.

Heb je kopij? Stuur die dan in naar kerkblad@sowkerk-uv.nl. Graag in zgn. ‘editable format’, d.w.z. geschikt om na te bewerken. Zoals Microsoft Word.

Kopij inleverdata 2023
2023 nr 1
Editie Pasen en Pinksteren
13 maart 2023
2023 nr 2
Special tbv Gemeenteberaad
15 mei 2023
2023 nr 3
Editie Zomer en Start seizoen
26 juni 2023 (gewijzigd)
2023 nr 4
Editie Kerst en Jaarwisseling
20 november 2023

Hebt u iets interessants voor het kerkblad dat u met de gemeente wilt delen?

Bekijk hier de laatste edities van Klankbord Magazine

Share This