Collecte Beautiful Kidz Namibia

Geweldige opbrengst voor Beautifulkidz Namibia Op 18 april mocht ik de diaconiecollecte aankondigen in onze online kerkdienst. Het doel van die collecte was de stichting Beautifulkidz Namibia. Een project waar ik me samen met mijn buurvrouw al enkele jaren voor inzet....

Ruimen begraafplaats Veghel

Ter kennisname: Zoals bekend is de Kerkenraad van de PG Uden-Veghel voornemens de kerk aan de Hoofdstraat in Veghel te verkopen. Dit brengt met zich mee dat de graven die gelegen zijn op het terrein van deze kerk geruimd zullen worden. Alle nabestaanden, voor zover...

Cees van Schie koninklijk onderscheiden

Het heeft Zijn Koninklijke Hoogheid behaagt…. Zo werd maandag j.l. Cees van Schie aangesproken door burgemeester Kees van Rooij van Meijerijstad. Cees is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten als vrijwilliger van de...

40 verhalen – week 7

Week 7 – Thuiskomen Dit is de laatste week, met als thema ‘Thuiskomen’. U hoort en ziet bijzondere verhalen die steeds dichtbij bij Pasen komen. De fluitspeler volgt en vindt zijn verlangen. In een Brabants dorpje komt Christus ‘s nachts van zijn kruis. Het hout...

40 verhalen – week 6

Week 6 – Uitzien Deze week is het thema ‘Uitzien’. De pelgrim krijgt zicht op de eindbestemming, licht aan het einde van de tunnel, morgenrood aan de horizon. Misschien moet hij of zij nog meer achterlaten, om te kunnen aankomen. Loslaten, om opnieuw te kunnen...

40 verhalen – week 5

Week 5 – Vechten Deze week is het thema ‘ Vechten’. Tijdens de reis komen er momenten dat het er om spant. Je moet je schrap zetten, opkomen voor je recht, of je nu wilt of niet. Deze week verhalen over: de zon en de schaduw, een vrouw die genezing zoekt, een...