Pastoraat

Pastoraat betekent dat we in de kerk met elkaar omgaan als zusters en broeders in onze Heer. Door naar elkaar om te zien in liefde, zorg en aandacht. Door met elkaar mee te leven in lief en leed. En zo met elkaar een goede, hechte en levende gemeenschap op te bouwen.

In het pastoraat heeft ieder kerklid dus een taak. Om die taak goed te kunnen vervullen heeft de kerkenraad een Kerkgroep Pastoraat benoemd. Die neemt initiatieven, maakt plannen, en adviseert de Kerkenraad over heel het pastorale werk in Uden en Veghel.

Veel uitvoerend werk wordt gedaan door twee Contactgroepen Pastoraat: één voor Uden en één voor Veghel. Die organiseren bijvoorbeeld het bezoekwerk aan nieuw-ingekomenen, zieken, ouderen,  en in het algemeen: wie aandacht nodig heeft.

Met elkaar proberen we zo te werken aan een kerk die een echte gemeenschap is, waarin mensen naar elkaar omzien. Daartoe weten we ons geroepen door onze Heer, de Goede Herder voor zijn kudde.

Ook de predikant heeft een belangrijke taak in het pastorale werk. Het pastoraat wordt sinds 1 april verzorgd door ds. Annet Hogenbirk.

Annet in het kort
Ik ben Annet Hogenbirk (1966) en woon met mijn gezin in Nijmegen. Ik heb ervaring als predikant, geestelijk verzorger en zelfstandig ondernemer.

Annet stelt zich in een korte video aan ons voor; klik om te starten.

Meer informatie in het nieuwsbericht van 3 april

  Woensdag is Annet haar vaste werkdag voor de gemeente Uden-Veghel.
  Mocht je op die dag echt niet kunnen dan kun je in onderling overleg een ander moment afspreken.
  Afspraken kun je maken telefonisch op woensdag, en op alle dagen via de mail.

  Aanvragen van gesprekken via Annet:

  Aanvragen van gesprekken en contact bij crisissituaties via de coördinatoren (alle dagen):

  • Uden: Gé Langerhuizen – 0413 26 32 30
  • Veghel: Peter van den Broek – 06 23 920 054
  • Of via de u bekende contactpersoon in uw wijk.
  Heb je een vraag voor het Pastoraat?

  Pastorale Contactgroep Uden

  Mw. G. Langerhuizen

  tel. 0413 26 32 30

  Pastorale Contactgroep Veghel

  Dhr. Peter van den Broek

  tel. 06 23 920 054

  Elk jaar worden er in zowel Uden als Veghel huiskameravonden georganiseerd, waar zo’n tien tot vijftien kerkleden met elkaar in gesprek gaan over een bepaald onderwerp.

  Met Kerst en Pasen worden in zorgcentrum St. Jan Uden bijeenkomsten georganiseerd waar alle bewoners  welkom zijn.

  In zowel St. Jan Uden als Watersteeg Veghel wordt op gezette tijden  het Avondmaal gevierd in een korte huisdienst.

  Elke zondag, na de kerkdienst, worden de bloemen uit de kerk gebracht als groet van de gemeente bij één van de leden.

  Wie graag bezoek wil hebben van de kerk kan dat aangeven; een aantal vrijwilligers staat daarvoor klaar.

  Laatste nieuws uit de kerk

  Kerkdiensten online in de regio – Pinksteren

  Kerkdiensten online in de regio – Pinksteren

  Ook met Pinksteren zijn er in onze regio meerdere online kerkdiensten: Internetviering in de Paaskerk van de Protestantse gemeente Oss. Aanvang 10 uur. Te volgen via kerkdienstgemist.nl Oecumenische Jazzdienst in de Grote Kerk van de Protestantse gemeente...

  Lees meer
  Lichtjes van stilte – Pinksteren

  Lichtjes van stilte – Pinksteren

  Lichtjes van stilte Met Pinksteren 31 mei zal het kerkgebouw in Veghel van 10:00-12:00 uur geopend zijn. U kunt dan binnenkomen voor een stiltemoment en/of voor het opsteken van een kaarsje. Daarbij vragen we u uitdrukkelijk om anderhalve meter afstand te houden en...

  Lees meer
  Kerkdiensten online in de regio

  Kerkdiensten online in de regio

  Ook deze week zijn er in onze regio meerdere online kerkdiensten: Internetviering in de Paaskerk van de Protestantse gemeente Oss. Aanvang 10 uur. Te volgen via kerkdienstgemist.nl Online dienst in de Grote Kerk van de Protestantse gemeente 's-Hertogenbosch. Deze...

  Lees meer
  Share This