Kerkbalans 2019

Vanuit de Commissie Kerkrentmeesters een kort bericht over de Aktie Kerkbalans 2019 (AK).

In de afgelopen jaren was er een duidelijke neerwaartse tendens te zien. De reden hiervan was het afnemende aantal kerkleden. Deels door vergrijzing, deels door opzegging van het lidmaatschap van de kerk, deels door het verlagen van de toezegging AK. In het schema hieronder is deze trend duidelijk zichtbaar.

Tot onze grote vreugde (en verrassing) is de toezegging voor 2019 hoger uitgevallen dan verwacht. De oorzaak hiervan is dat er meer toezeggingen zijn teruggekomen dan vorig jaar.

Een andere oorzaak is dat er in 2018 veel minder toezeggingen zijn ingeleverd, waardoor de opbrengst lager uitviel dan verwacht. Echter, trekken we de lijn door van een afname van inkomsten van ongeveer € 2000,– per jaar, dan zit 2019 t.o.v. 2017 precies ‘op schema’ en lijkt 2018 de uitzondering te zijn.

Het toegezegde bedrag voor 2019 bedraagt:

VeghelUdenTotaal
2019€ 23.901€ 57.803€ 81.704

Share This