Klankbord 2021_07

Hierbij het Klankbord Editie 7 van 2021. En daarmee de allerlaatste editie.  We publiceren dit met gemengde gevoelens. Maar we zien uit naar het nieuwe kerkblad dat over enige tijd zal verschijnen....