Bericht van overlijden

 

Op woensdagmiddag 11 maart overleed mevrouw H.M. (Miep) Barzilay – Van der Linden, in de leeftijd van 87 jaar.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op maandag 16 maart om 12.00 uur in de Samen-Op-Weg kerk in Uden, in beperkte kring vanwege de veiligheidssituatie.

Aansluitend zal Miep naar haar laatste rustplaats worden gebracht.

Er is  vooraf aan de uitvaartdienst vanaf 11.00 uur  gelegenheid tot condoleren in de consistoriekamer van de kerk.

 

We wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods Nabijheid toe.

 

Share This