Bericht van overlijden

Op 15 april 2024 overleed mevrouw Martina (Tiny) Orsel – van der Burg uit Uden, in de leeftijd van 88 jaar, weduwe van de heer Jan Orsel.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op zaterdag 20 april om 10.00 uur in de  Maashorsthoeve van Natuurbegraafplaats Maashorst.
Vanwege de beperkte ruimte in de Maashorsthoeve is de dienst te volgen via livestream. Informatie hierover staat in de rouwkaart hieronder.

We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods Nabijheid toe. 

Share This