Aan alle gemeenteleden.

Dinsdag 16 juni 20:00 uur.

Hierbij de uitnodiging voor de speciale Kerkenraadsvergadering van dinsdag 16 juni 2020.
Dit is de volgende stap in de transitie naar de nieuwe manier van werken. Want daartoe hebben we besloten op 12 december 2019, naar aanleiding van het werkplan van de Meedenkgroep onder begeleiding van ds. Marloes Meijer.

De kerkenraad heeft medio mei de eerste stappen gezet in dit transitieproces. In de vergadering van 28 mei zijn de vervolgstappen besproken. We hebben een werkgroep gevormd (Marloes, Margriet, Cees en Corine) die de profielen of rollen voor de kerntaken van de Kerkenraad uitgewerkt heeft.

De vergadering van dinsdag 16 juni is bedoeld om die te bespreken en om dit document vast te stellen.

Daarna volgt de volgende fase en bouwen we hierop voort met het werkplan als leidraad en onder begeleiding van Marloes.

Met deze vergadering wordt dus de eerste stap gezet naar concreet maken van de transitie of verandering. Het is dus een belangrijke vergadering.

We komen bijeen in het Kerkelijk Centrum volgens het protocol dat inmiddels tot stand gekomen is. Het is gemaakt door een speciale werkgroep gevormd door Sannie en Aart Floor, Jeanette Angenent en Leendert Plug.

De vergadering is openbaar. Echter vanwege de coronamaatregelen mogen we met niet meer dan 30 personen vergaderen en dienen we de algemene richtlijnen te hanteren (blijf thuis bij verkoudheid; was je handen; gebruik handgel; nies in de elleboog en houd 1,5 m afstand).

Dus als je wilt komen, meld je je aan bij de scriba, Marian Metselaar (06 22 485 534)

Share This