Op Adem – mei

Op Adem in Veghel … 19 mei   Eindelijk mag het weer, samen stil zijn. Stil om OP ADEM te komen. Met deze viering willen we op een wat andere manier dan op de zondag, inspiratie op doen. Thema is deze keer: Inspiratie. Het thema verwijst naar Pinksteren. Er is...

Cees van Schie koninklijk onderscheiden

Het heeft Zijn Koninklijke Hoogheid behaagt…. Zo werd maandag j.l. Cees van Schie aangesproken door burgemeester Kees van Rooij van Meijerijstad. Cees is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten als vrijwilliger van de...

Collecte Beautiful Kidz Namibia

Collecte zondag 18 april Deze week is er een wel heel bijzondere collecte. Omdat iemand van de diakonie van onze gemeente er zelfs persoonlijk nauw en actief bij betrokken is. Lees het verhaal van Tineke hieronder. En geef ruimhartig: Rekeningnummer Diaconie...

Op Adem – april

Op Adem In plaats van een meditatieve viering in april sturen we jullie weer een meditatieve tekst op de website. Misschien zien we elkaar weer in mei! Petra, Steffy en Sannie.  Verstilling zoeken Ont-moeting vinden Moed houden Moed houden, eenvoudig voortgaan, als je...

40 verhalen – week 7

Week 7 – Thuiskomen Dit is de laatste week, met als thema ‘Thuiskomen’. U hoort en ziet bijzondere verhalen die steeds dichtbij bij Pasen komen. De fluitspeler volgt en vindt zijn verlangen. In een Brabants dorpje komt Christus ‘s nachts van zijn kruis. Het hout...

40 verhalen – week 6

Week 6 – Uitzien Deze week is het thema ‘Uitzien’. De pelgrim krijgt zicht op de eindbestemming, licht aan het einde van de tunnel, morgenrood aan de horizon. Misschien moet hij of zij nog meer achterlaten, om te kunnen aankomen. Loslaten, om opnieuw te kunnen...